Fortsæt til hovedindholdet
Menighedsrådsvalget 2024
Nyheder

Datoer og blanketter

I forbindelse med menighedsrådsvalget 2024 er der datoer og deadlines som skal overholdes. Læs mere om dem her: 

Grafik af mand med stor blyant og en blanket

 

Blanketter til valget vil kunne hentes på Kirkeministeriets hjemmeside.

Find dem her

Valgkalender

1. april: ansøgning om ændring af menighedsrådsstruktur

15. april: sidste frist for oplysning om valgbestyrelsen til stiftsadministrationen. Valgsystemet åbner. 

23. april: bred bekendtgørelse af orienteringsmødet.

1. maj: Indtastning af antal menighedsrådsmedlemmer i valgsystemet.

14. maj: Orienteringsmøde sammen med det lovpligtige årlige menighedsmøde.

19. maj: for flersognspastorater skal orienteringsmøder være afholdt inden denne dato.

--

20. august: bred bekendtgørelse af valgforsamling.

2. september: sognebåndsløsere skal være registreret i kirkebogen for at have stemmeret.

10. september: valglisterne kommer senest på denne dato.

17. september: valgforsamling.

24. september: offentliggørelse af valgforsamlingens resultat. Annoncering af eventuel ekstraordinær valgforsamling. Resultat indtastes i valgsystemet.

15. oktober: indlevering af kandidatlister (der i givet fald udløser afstemningsvalg).

30. november: konstituerende menighedsrådsmøde inklusiv underskrivelse af menighedsrådsløftet samt nedsættelse af stående udvalg. 

Ekstraordinær valgforsamling

Hvis der ikke er kandidaterne nok ved valgforsamling eller hvis der kommer afstemningsvalg:

24. september: annoncering af ekstraordinær valgforsamling.

8. oktober: ekstraordinær valgforsamling.

15. oktober: indlevering af kandidatlister. 

7. november: valglister.

19. november: afstemningsvalg.

26. november: klagefrist vedrørende valghandling.

30. november: konstituerende møde.

Vigtige datoer

 

Den 23. april: deadline for orientering om orienteringsmødet

Den 14. maj: orienteringsmøde

Den 20. august: deadline for annoncering for valgforsamling

Den 17. september: valgforsamling

I denne grafik finder du en oversigt med datoer. 

Download den her