Bispevalg i Helsingør Stift
Nyheder

Vigtige datoer for bispevalget i Helsingør

Følg med i faserne af bispevalget i 2020.

11.6.     Kirkeministeriet udskriver bispevalget

25.8.     Frist for indlevering af kandidatlister til valgbestyrelsen

1.9.       Frist til at afhjælpe eventuelle mangler ved listerne

22.9.     Elektronisk udsendelse af stemmesedler til 1. runde (kl. 10)

13.10.   Afstemningen slutter (kl. 12)

13.10.   Optælling af stemmesedler og offentliggørelse af resultatet

28.10.   Elektronisk udsendelse af stemmesedler til eventuel 2. runde (kl. 10)

18.11.   Afstemningen slutter (kl. 12)

18.11.   Optælling af stemmesedler og offentliggørelse af resultatet

31.1.     Bispevielse i Helsingør Domkirke

1.2.       Den nye biskop tiltræder