Bispevalg i Helsingør Stift
Nyheder

Lister og info til stemmeberettigede

Hvis du mener, at du er stemmeberettiget, men ikke står på listen, eller hvis du er fritaget for at modtage digital post, så læs mere her.

 

Valgbestyrelsen har udarbejdet en valgliste over de stemmeberettigede, uden adresser og kontrolnumre, som vil kunne ses på folkekirkens intranet, DAP, og på Helsingør Stifts hjemmeside. Det giver menighedsrådsmedlemmer og præster i Helsingør Stift mulighed for at undersøge, om de den 25. august 2020 er optaget på valglisten.

De stemmeberettigede vil modtage afstemningsmaterialet digitalt den 22. september 2020 kl. 10. 

Valgbestyrelsen opfordrer til, at personer, som mener, at de er berettigede til at stemme, men som ikke modtager afstemningsmateriale, og personer, som fejlagtigt modtager afstemningsmateriale, gør indsigelse overfor valgbestyrelsen senest en uge efter afstemningsmaterialets udsendelse, dvs. den 30. september 2020. Indsigelse skal sendes til valgbestyrelsens sekretariat på adressen Helsingør Stiftsadministration, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør eller til kmhel@km.dk.

Når afstemningsmaterialet udsendes, vil valgbestyrelsen beskrive proceduren i forbindelse med valget nærmere. Afstemningsmaterialet sendes direkte til de stemmeberettigedes digitale postkasse, e-boksen. Stemmeberettigede, der er fritaget fra at modtage digital post, vil få et fysisk brev om, at de kan stemme ved personligt fremmøde på stiftsadministrationen i åbningstiden i afstemningsperioden.

Det betyder, at stemmeberettigede, der er fritaget for at modtage digital post, fra og med den 22. september kl. 10 og til og med den 13. oktober 2020 kl. 12 kan stemme ved personligt fremmøde i Helsingør Stiftsadministration, Hestemøllestræde 3A, 3000 Helsingør. Det vil være muligt at kontakte stiftsadministrationen og aftale et andet tidspunkt, hvis man ikke kan møde op inden for stiftsadministrationens almindelige åbningstid.

Denne gruppe vil også kunne stemme ved at møde frem den 1. oktober 2020, kl. 10-13 i Nygårdskirkens kirkekontor, Brøndby Nord Vej 73, 2605 Brøndby. To repræsentanter for stiftsadministrationen vil være til stede på kirkekontoret.

Valgliste og stillerliste

Liste over de stemmeberettigede præster og øvrige menighedsrådsmedlemmer i Helsingør Stift

Hvis du mener, at du er stemmeberettiget, men ikke står på listen, eller hvis du er fritaget for at modtage digital post, så læs mere her.

Stillerliste for Peter Birch

Stillerliste for Ulla Thorbjørn Hansen

Stillerliste for Eva Holmegaard Larsen

Stillerliste for Asser Skude