Kandidater ved bispevalget i Helsingør Stift
Asser Skude

Seks spørgsmål til Asser Skude

Asser Skude er 50 år. Han er præst i Bellahøj og Utterslev har tidligere arbejdet for Den Danske Sømandskirke i Rotterdam og London. Se mere på hans hjemmeside.

Hvad er den vigtigste opgave for en ny biskop i Helsingør Stift? 

Den vigtigste opgave for den nye biskop er at fortsætte den tradition, som den nuværende biskop har ført gennem 25 år. Det er vigtigt at fastholde den konservative linje, og jeg har ingen ambitioner om at tillade andre liturgiformer på den faste plads om søndagen end den klassiske højmesseliturgi. Ønsker noget menighedsråd at ændre dette, må det være opgaven at vejlede og samtale med dem om muligheden for i stedet at lægge gudstjenester med alternative liturgier på en anden plads end søndag formiddag.

Hvorfor er du den bedste til at løse den opgave?

Jeg vil bruge min teologiske erfaring fra levet præsteliv gennem snart 25 år til at hjælpe andre kolleger med at løfte de pastorale opgaver lokalt. Selvom jeg har erfaring med ledelse, økonomi og jura fra et stort frivilligt, kristent projekt i missionshuset Bethesda i København, er det troen på Jesus Kristus, som er det vigtigste for mig, men også for den verden, vi lever i, og ikke mindst de mange, som ikke kender eller har hørt om frelsen i Jesus Kristus. Mission på ydre og indre linjer er vigtig.

Hvad er det væsentligste problem i Danmark i dag, som kirken er en del af løsningen på? 

Det væsentligste problem i Danmark i dag er desværre, at kristendommen og kristne værdier er truet, mere end nogensinde før. Læs mit kritiske indlæg fra JP Debat i august om den truede religionsfrihed herhjemme.
Desværre bliver det stadig mere vanskeligt at gennemføre et frit, kristent liv i DK, endda fejre store gudstjenester – uden massiv tilstedeværelse af politi og sikkerhed. Dette er begrædeligt og skammeligt, og det må en biskop også påtale.

Hvordan vægter du de administrative opgaver i forhold til det teologiske tilsyn? 

Det er naturligt, at en biskop har teologisk og pastoral erfaring for at kunne inspirere og samtale med stiftets præster og menigheder om troen, men også kirkens tre kendetegn i verden: liturgi, diakoni og koinånia (fællesskab). I læresager og sager om vranglære, sager der strider mod den rette tro og forkyndelse, er det naturligvis vigtigt at have teologisk indsigt til at retlede præsterne i deres forkyndelse og embede

Hvilken autorisationsmodel fra liturgidebatten foretrækker du: den konservative, den frie eller mellemvejen? 

Jeg er som sagt kritisk overfor at ændre på det nuværende klassiske højmesseritual, som bærer kirkens to tusind år lange tradition og erfaring. Det er vigtigt, at de, som kommer til kirken søndag formiddag, finder en form, som de kan genkende og finde sig trygge og tilpas i.

Hvilken bog ligger på dit natbord lige nu?

Jeg læser ikke, før jeg skal sove. I stedet siger jeg godnat til vores høns og kat, derefter kysser jeg vores tre børn godnat og til sidst min hustru. Jeg beder naturligvis aftenbøn, før jeg skal sove, og takker som udgangspunkt altid Gud for to ting, som han har hjulpet mig at gøre i dag, og som jeg også selv synes var det rigtige. På den måde kan jeg give slip på dagen og dens gøremål i tillid til, at Gud vil skænke mig en rolig nat og søvn, så jeg er udhvilet og frisk til den nye dag og opgaver.

 

PRESSEFOTOS

Fotos hentes her. De kan frit anvendes i forbindelse med omtale af kandidaterne til bispevalget. Fotograf er Miklos Szabo.

Asser Skude 1

Asser Skude 2

Asser Skude 3