Ydre Mission
40 år med Ydre Mission

40 år med Ydre Mission

Birgit Witt Lindgreen skriver om tilblivelsen af stiftsudvalget for Ydre Mission i Helsingør Stift.


Af Birgit Witt Lindgreen (medlem i 40 år)

I 1974 fik jeg en henvendelse fra sekretær i Dansk Missions Råd Frode Bay om at være med til at danne et Stiftsudvalg for Ydre Mission i Helsingør Stift. Jeg var på det tidspunkt medlem af Landsstyret for Israelsmissionen og ledede sammen med min mand en Israelskreds med møder i vort hjem.

Frode Bay, der tidligere havde været præst i Roskilde Stift, og havde været med til at oprette Stiftsudvalget i Roskilde Stift, var ansat af Dansk Missions Råd med henblik på at oprette Stiftsudvalg for Ydre Mission i hele landet.

Daværende sognepræst i Lynge Uggeløse sogne H.C. Bang-Rasmussen, der var involveret i Santalsmissionens arbejde, deltog også i det forberedende møde.

Vi tre tog til møde med daværende biskop J.B. Leer Andersen, for at få tilsagn om at danne et Stiftsudvalg for Ydre Mission i Helsingør Stift.

Ydre Mission havde på det tidspunkt en særstilling i mange kirker, som anså ydre mission for en privat sag, som skulle holdes i missionskredse og ikke forpligtede kirken. Enkelte kirker havde dog en missionsbøsse, hvor man samlede penge ind til et missions-selskab, og det var så det.

Eftersom mange kvinder var på arbejdsmarkedet, blev der mindre tid til at involvere sig i missionskredse, og interessen for ydre mission var generelt dalende, og som følge deraf blev der færre indtægter til ydre missionsselskaberne at arbejde for.

Vi havde en klar vision om, at udbredelse af evangeliet var hele kirkens sag - jævnfør dåbs-/missionsbefalingen.

Målet var: At styrke interessen for ydre mission

At støtte menighedernes missionsinsats og

At formidle kontakt og samarbejde mellem de folkekirkelige missionsselskaber

Stiftsudvalget blev en realitet og holdt stiftende møde i foråret 1975 med sognepræst Jørgen V. Jensen som formand. Udvalgets medlemmer var dels repræsentanter fra Missionsselskaberne og repræsentanter fra stiftets distriktsforeninger under Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer, stiftets biskop og en af biskoppen udpeget præst, og intensionen var deltagelse af spejderkorps og FDF.

Efter nogle års arbejde med et årligt Stiftsstævne for Ydre Mission afholdt i Præstevang Kirke i Hillerød, hvor de enkelte missions-selskaber præsenterede deres arbejde, blev det klart, at for gøre ydre missionsarbejdet mere relevant for de enkelte kirker havde man brug for en mere lokal motivationsfaktor. Derfor besluttede man i Dansk Missions Råd, at oprette provstikomiteer og opfordre til at etablere venskabssogne med eksempelvis en menighed i Afrika, Indien eller Kina.

I Helsingør Stift blev der i 1988 dannet en provstikomite for ydre mission i Hillerød Provsti, hvor sognepræst H.C. Bang-Rasmussen var blevet provst.

Denne komite, som desværre stadig er den eneste i Stiftet, arbejder på at samle penge ind til konkrete missionsprojekter, det sker ved at aktivere de enkelte sogne i provstiet til at samle ind blandt menigheden samt lave arrangementer af oplysende karakter for menigheden og gerne for konfirmander evt. skoleklasser og ungdomskorps.

Venskabssogne er der mig bekendt ikke blevet etableret på nuværende tidspunkt, men det er stadig en mulighed, som de enkelte missionsselskaber vil være behjælpelige med at etablere. De kunne bringe inspiration og fornyelse ind i menighedens liv og virke.

Stiftsudvalget prøver nu at afholde de årlige stævner i de forskellige kirker i Stiftet.

Der samles ind til det missionsselskab der står for stævnets program. Værtskirken står for det praktiske arbejde bl.a. kirke-frokosten. Biskoppen står for gudstjenesten i samarbejde med kirkens præster.

Meget er nået i de 40 år, men der er endnu langt til at ydre mission bliver en naturlig del af arbejde i alle kirker i stiftet.

Tidligere sognepræst Henrik Jul Petersen er nu udvalgets formand.