Udvalget for teologisk efteruddannelse
Stiftspræstekursus 2022

Stiftspræstekursus 2022

STIFTSPRÆSTEKURSUS 13.–15. juni 2022

Nye begyndelser – Sammenbrud, genopbygning og kriseteologi i lyset af 1920’erne

Krucifiks evakueret i Lviv

'Christ evacuated'. Krucifiks fra Lvivs armensk-ortodokse kirke bæres i sikkerhed. (Foto: Global Media Group/SIPA/Ritzau Scanpix)

Vi er på bagkant af en coronakrise, der lukkede verden ned, og samtidig midt i en international krise med krigshandlinger i Europa, hvor mennesker er sendt på flugt.

Hvilken eller hvilke teologier kan blive udløbere af dette, og hvordan sætter det allerede nu sit præg på folkekirken?

Det dykker vi ned i på årets stiftspræstekursus, der har historisk udblik til 1922, et skelsættende år i den europæiske bevidsthedshistorie. Efter Første Verdenskrig stod Europa med et nyt landkort, nye nationer var opstået, og store imperier faldet fra hinanden. Efter årelange kampe med store menneskelige tab i skyttegravene ved fronterne var noget nyt på færde, et nybrud inden for teologi, arkitektur, musik, litteratur og naturvidenskab, indvarslingen af en ny modernitet.

I 2022 kan vi markere 100-året for så forskellige værker som 2. udgave af Karl Barths Romerbrevskommentar, Arnold Schönbergs Harmonilære om Tolvtonemusikken, og T.S. Eliots ”The Waste Land” og James Joyces ”Ulysses” – og for Niels Bohrs Nobelpris for atomteorien.

MANDAG

13.00 Indkvartering

14.00 Velkomst ved biskop Peter Birch

14.30 Hans Vium Mikkelsen: Hvorfor kan jeg ikke slippe Karl Barth og co? Dialektisk teologi 2.0 – inspirationen og nutidig flerstemmighed.

Den dialektiske teologi blev dannet i en opbrudstid efter Første Verdenskrig og er derfor ofte blevet betegnet som en kriseteologi. Den er dog meget mere end det. Så det er ikke kun, fordi vi nu i foråret 2022 befinder os i den største geopolitiske krise siden Anden Verdenskrig, at det er værd at afsøge et fornyet potentiale i den dialektiske teologi. Men netop i en krisetid er det måske lettere at få øjnene op for den dialektiske teologi fastholdelse af, at vi lever og agerer i en modsigelses- og spændingsfyldt verden, spændt ud mellem realisme og håb, pragmatisme og idealisme.

Hans Vium Mikkelsen er ph.d. og rektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, FUV.

16.00 Anders V. Munch: Fremtidens katedral

”Fremtidens katedral” var omkring Første Verdenskrig den gængse betegnelse for en kulturvision, hvor en ny byggekunst skulle forene kunstarterne og skabe et nyt samlingspunkt for kultur og samfund. Det var periodens svar på den romantiske forestilling om det såkaldte ”Gesamtkunstwerk”, et samlende og forløsende fællesværk, der skulle genskabe fortidens samspil mellem kunstarter og føde en ny kulturel sammenhæng af kunst, religion og politik. Richard Wagner udviklede ideerne som afsæt for sine mytiske musikdramaer, men de dukkede op igen i såvel avantgardens eksperimenter med abstraktion, scenekunst og byplaner hos Kandinsky, Malevitj, Mondrian og Taut som i tiltag for en ny industrikultur.

Projekterne blomstrede op til og under første verdenskrig som forjættelser om forløsning af tro, kultur og samfund i sammensmeltning af ånd og handel, kunst og teknik. Kulturvisionerne blev genoplivet efter krigen i et anderledes ånds- og samfundsklima, eksempelvis på den tyske Bauhaus-skole, der satte dagsorden for moderne design og arkitektur. Det lægger op til en diskussion af, i hvilke former visionerne og tanken om Gesamtkunstwerket blev videreført i eksempelvis nordisk funktionalisme.

Anders V. Munch er idehistoriker og professor i designkultur på SDU.

18.30 Middag

20.00 Filmaften: ”Stefan Zweig: Farvel til Europa”. Introduktion ved Søren Storvad

Det 20. århundrede var præget af krig og katastrofe, og enhver egentlig tænkning i samtiden måtte forholde sig til den afgrund af død og ødelæggelse, der åbnede sig i Første Verdenskrigs skyttegrave. Det gjorde på mange måder tænkningen temmelig radikal, selvom der også var dem, der forsøgte at holde humanismens og dannelsens fane højt. En af dem var forfatteren Stefan Zweig, der endte med at tage sit eget liv i landflygtighed, måske også i erkendelse af at mod barbariet skal der så meget mere til end blot humanisme og gode intentioner.

Søren Storvad er sognepræst i Bistrup.  

Hans Vium Mikkelsen

Hans Vium Mikkelsen, ph.d. og rektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, FUV.

Anders V. Munch

Anders V. Munch, idéhistoriker og professor i designkultur på SDU.

TIRSDAG

9.00 Morgengudstjeneste ved domprovst Eva Tøjner Götke

10.00 Christopher Baker: If values are the new religion, what does a theology of mission look like?

Christopher Baker will examine the rapid and profound cultural and political shifts that have occurred in Britain since the financial crash of 2007/8. This examination will include the impact of the policy of austerity, local responses and experiences of partnership in response to COVID-19 between secular and religious bodies, and the cultural impact of Generation Z (or postmillennials) and their beliefs and worldviews. These and other events are repositioning the view of religion, belief and spirituality in challenging but also exciting ways, and Baker believes they are calling the church to re-examine its leadership and mission in the public square. What are the risks of change? What are the risks of not changing?

Christopher Baker er professor på Goldsmiths University of London og beskæftiger sig særligt med forholdet mellem tro og urbanisering samt religionens rolle i civilsamfund og offentlig forvaltning

11.45 Kirsten Nielsen: Kriseovervindelse i Det Gamle Testamente

Hvordan har traumatiserende begivenheder af politisk eller ”personlig” art givet anledning til genfortolkning af basale forudsætninger og til litterær produktion? Som eksempler inddrages Esajasbogen og Jobs Bog. Det teoretiske grundlag hentes bl.a. fra Robert Carroll’s bog ”When Prophecy Failed” (1979) om ”cognitive dissonance” og Ronnie Janoff-Bulman’s ”Shattered Assumptions. Towards a New Psychology of Trauma” (1992).

Kirsten Nielsen er professor emerita i Det Gamle Testamente ved Aarhus Universitet.

13.00 Frokost

14.30 Hvordan opbygger man menighed? Fire talks fra en præstevirkelighed i Helsingør Stift og omegn

Katrine Lilleør: Gudstjenesteakademiet

Ole Backer Mogensen: Medvandring, involvering og dybere relationer

Elisabeth Krarup de Medeiros: At opbygge lokal menighed i en foranderlig verden

Frances Benzon: At være Kirke i NærHeden

16.00 Walk and Talk

18.00 Velkomstdrink

18.30 Festmiddag og revy

Christopher Baker

Christopher Baker, professor på Goldsmiths University of London.

Kirsten Nielsen

Kirsten Nielsen, professor emerita i Det Gamle Testamente ved Aarhus Universitet.

ONSDAG

9.00 Morgengudstjeneste ved biskop Peter Birch

10.00 Kaspar Colling Nielsen: Frelseren fra Hvidovre og kriseteologi

Forfatteren Kaspar Colling Nielsen kredser i sit forfatterskab omkring undergang og katastrofer, der kan synes stærkt foruroligende, da fremtidsscenariet ikke er henlagt til en fjern fremtid eller galakse, men finder sted i en verden og tid meget tæt på os. I hans seneste roman ”Frelseren fra Hvidovre” er Europa i undtagelsestilstand, dommedag er nær – og frelseren? Han bor i Hvidovre i skikkelse af den fallerede digter Allan Thornbum. Hvilke tanker gør forfatteren sig om kriseteologi og teologi i en krisetid?

11.30 Afslutning ved biskop Peter Birch.

12.00 Frokost

De bedste hilsener fra arrangørgruppen

Peter Birch, Eva Tøjner Götke, Eskil Dickmeiss, Asta Gyldenkærne, Karina Juhl Kande, Carsten Mulnæs, Ulla Salicath, Birgitte Stoklund Larsen

Kaspar Colling Nielsen

Kaspar Colling Nielsen debuterede i 2010 med "Mount København" og er aktuel med "Frelseren fra Hvidovre". (Foto: Jes Larsen).

Tilmelding:

Udgiften til stiftskonventet dækkes fuldt af Helsingør Stift, men på grund af værelsesfordeling og forplejning er tilmelding nødvendig og bindende.

Tilmelding foregår via dette link: https://forms.office.com/r/9QFkUfsM8c

Emeriti bedes tilmelde sig via mail direkte til Karina Juhl Kande (kjk@km.dk).

I forbindelse med den elektroniske tilmelding bedes man samtidig sende en mail til provsten vedr. deltagelse i kurset. Vi bekræfter modtagelsen af tilmeldinger efter tilmeldingsfristen, men vær opmærksom på selv at notere de afgivne oplysninger, da de ikke vil fremgå af kvitteringen.

Tilmeldingsfrist: 16. maj

Vær opmærksom på, at man udover navn og tjenestested også bedes angive:

a) Hvem man har aftalt at dele værelse med – ellers sætter vi jer sammen med en anden. Der er ikke enkeltværelser til alle.

b) Ved delvis deltagelse angives præcise ankomst- og afrejsetidspunkt af hensyn til måltiderne.

c) Eventuelle allergier eller ønske om vegetarkost

Eventuelle spørgsmål vedr. tilmelding bedes rettet til Karina Juhl Kande på e-mail: kjk@km.dk