Udvalget for teologisk efteruddannelse
Retrætekursus for præster 2023

RETRÆTEKURSUS FOR PRÆSTER 2023

Søndag den 8. januar til onsdag den 11. januar 2023 afholdes årets retrætekursus for præster på Ådalen Retræte ved Randers.

Ådalen Retræte. Foran ligger Nørreå-dalen, og lige bagved ligger Fussingø skov, hvor man kan gå de smukkeste ture.

Guds billede i mennesket

Guds længsel efter mennesket, og menneskets længsel efter Gud

Vi mennesker er sat i en spænding mellem længsel efter samhørighed og fremmedhed over for Gud. Øjensynlig er det et grundvilkår, og skabelsesfortællingen markerer det med udtalen af, at vi på den ene side bærer Guds billede, og på den anden side vender os bort fra denne lighed. Heraf grunderfaringen af isolation, af fremmedhed over én selv samt den uforklarligt dybe mistro til egen værdi og værdighed.

Vi vil på retræten søge at kaste lys på denne spænding og lade vores erfaringer være afsæt for teologisk refleksion.

Vi følger gennem retrætedagens rytme af fordybelse, andagt og hvile det spor, som erfaringen af hjertes opmærksomhed sætter. Vi vil lade Bibelen tale gennem Lectio Divina, og vi vil spørge til sakramenterne som døre til fordybelse af relationen og genkendelsen af Guds billede.

Dette retrætekursus er en mulighed for tilbagetrækning efter en travl julemåned. Dagene er tid til Gud og tid til mig selv – og af denne frihed og ro kan der vokse ny inspiration til arbejdet i sogn og menighed. Retrætekurset kræver ingen særlige forudsætninger, men lyst og mod til at se på sit liv og sit arbejde i gudsbilledets perspektiv.

Foto af Ådalen Retræte. Foran ligger Nørreå dalen, og lige bagved ligger Fussingø skov, hvor man kan gå de smukkeste ture. Ådalen er det eneste egentlige retrætested i Danmark. Det er præget af de daglige andagters rolige rytme og af en tiltalende enkelhed i indretning og forplejning Der er enkeltværelser til alle.

Tid: Søndag den 8. januar, ankomst fra kl. 17, og aftensmad kl. 18 – onsdag den 11. januar ca. kl. 14, hvor der er afrejse efter frokost.

Sted: Ådalen Retræte | Gl. Viborgvej 400 | 8920 Randers NV | https://aadalenretraete.dk/

Transport: Der arrangeres fælles kørsel i biler efter gudstjenesten søndag.

Pris: 2350,- kr. som kan søges dækket af kirkekassen. Transportudgifter kan søges dækket af Helsingør Stift.

Tjenestefri: Der kan søges om tjenestefri gennem stiftet.

Arrangør: Helsingør Stift v. sognepræst Betina Bolvig, sognepræst Bettina Krarup

Retræteledelse: Uddannelsesleder på FUV Peter Ruge.

Tilmelding: Betina Bolvig BBF@km.dk. Indbetaling af kursusbeløbet på konto 0216-4069030432 (Helsingør Stift) senest den 18. okt. 2022. Husk at anføre eget navn, sogn og retrætekursets navn.

Yderligere oplysninger: Betina Bolvig 5185 8808 – Bettina Krarup 2022 1968