Udvalget for diakoni
Stiftsdag for diakoni 2022

Stiftsdag for diakoni 2022

Kom til stiftsdag om diakoni den 29. oktober 2022 i Engholmkirken i Lillerød fra kl. 09.30 til 15.45. Find programmet og tilmeld dig her!

Stiftsdag for diakoni

Program 

9.30 Ankomst og kaffe/rundstykker 

10.00 Velkomst og andagt
Kort nyt fra diakoniudvalget 

10.30 Krop, ånd og fællesskab v/ Jørgen Christensen, sognepræst i Frederiksborg Slotskirke, provst i Hillerød Provsti og formand for Udvalget for diakoni i Helsingør Stift. 
Krop og ånd har hørt sammen, siden Gud blæste livsånde i sit menneske formet af jord. Grundtvig kalder mennesket “Et Guddommeligt eksperiment af støv og Ånd”, men i kirken har vi mest talt til hoved og hjerne – måske fordi vi har lært, at troen kommer af det, der høres, ikke af det der gøres. Kroppen og dens lyster er både blevet fordømt og forsømt i kirkelig sammenhæng. Tidsånden hylder derimod kroppen. Har du syndet, må du sone i fitnesscentret – “løb for livet”, lyder mantraet, mens spejlene ubarmhjertigt afslører alle synder. Med kropsdyrkelsen følger skammen, for både rygning, overvægt og alle andre svagheder bliver ens egen skyld – og mennesket står ensomt tilbage på en åndløs bagperron. Diakonidagen vil fokusere på, hvordan vi i kirken forener kroppen og ånden, så begge får, hvad vi behøver. Bed og arbejd, sagde de gamle – bed, som om dit arbejde intet betyder; arbejd, som om din bøn intet udvirker. Måske skal vi sige: Bed og løb!

11.30 Samtale i grupper

12.00 Frokost

12.45 Tal og pedal! v/ Henrik Friberg, sognepræst i Opstandelseskirken 
Det er godt at røre sig. Opstandelseskirken har haft cykelture, hvor vi kørte ud fra kirken og fik frisk luft på kinderne og i lungerne – som ramme om et fællesskab, hvor vi gjorde noget sundt sammen uden at sidde og tale hele tiden. Særligt mænd i en moden alder fandt cyklerne frem og deltog med glæde i det tohjulede fællesskab.

13.00 Introduktion til workshops 
Se præsentationer af workshops på linket her.

13.15 Workshops 1 

13.45 Pause 

14.00 Workshops 2 
Alle workshops gentages – vælg en ny! 

14.30 Kaffe/kage

15.00 Sanse-gudstjeneste 
v/ generalsekretær Mette Møbjerg Madsen, Menighedsplejen i Danmark. c

15.45 Afrejse

Find hele programmet her.

Tid og sted 

Lørdag den 29. oktober kl. 9.30-15.45
Engholmkirken, Engholm Kirkevej 1, 3450 Lillerød

Pris

Deltagelse i Diakoni-stiftsdag koster 50 kr. (inkl. forplejning). 

Tilmelding

Senest den 25. oktober til diakonikonsulent Thyge Enevoldsen – mail: ten@km.dk eller tlf. 72 32 52 22