Udvalget for diakoni
Fyraftensmøde: Diakoni i kirkedøren

Fyraftensmøde: Diakoni i kirkedøren

Til fyraftensmødet 'Diakoni i kirkedøren' sætter vi lys på kirketjenernes betydning for det daglige diakonale miljø 
i den lokale folkekirke. 

Program 

17.00 Velkomst og præsentation

17.15 Hvad er diakoni? 
En kort ”indflyvning” v. diakon, supervisor og underviser Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse, Dianalund. 

17.45 Sandwich 

18.15 Når diakoni er 
en grundtone i kirkens hverdag 
Gruppesamtale. Hvordan vil jeg gerne selv mødes? Hvad er vigtigt, når jeg møder andre mennesker? v/ Conny Hjelm.
Kort opsamling i plenum. 

19.00 Pause 

19.15 Diakoni – ikke altid lutter lagkage 
Hvordan møde mennesker, når det blir´ svært? 
Gruppesamtaler og opsamling i plenum. 
v/ Conny Hjelm 

19.55 Aftensang – og tak for i aften

Tid, sted og pris 

Onsdag den 5. oktober 2022 kl. 17-20. Lillerød Sognegård, Kirkehaven 5, 3450 Lillerød.

Deltagelse i fyraftensmødet koster 50,- kr.

Tilmelding 

Tilmelding senest den 29. september 2022 til: diakonikonsulent Thyge Enevoldsen, ten@km.dk (eller tlf. 72 32 52 22).