Udvalg for teologisk efteruddannelse
Helsingør Stiftskonvent 2021

Musikken har ordet

Helsingør Stiftskonvent finder i 2021 sted på Bornholm den 1.-3. september og har forholdet mellem musik og gudstjeneste på programmet.

Glasmosaik

 

Hvem kan forestille sig kirken uden musik? Musikken hører sammen med gudstjenesten og er i afgørende grad med til både at præsentere og repræsentere troens indhold. Musikken er med til at åbne vores hjerter, så troens fred og glæde kan forplante sig i os. Og overalt i folkekirken udspiller sig et levende og mangfoldigt kirkemusikliv, til stor glæde for både den nære og den mere fjerne menighed.

Ingen vil være uenige om, at musikken spiller en stor rolle for kirkens liv og vækst. Vi er enige om, at der skal være masser af musik i kirken. Til gengæld er vi sjældent enige om, hvorvidt der er kirke i al den musik, vi henter ind i gudstjenesten? Er der noget, der skiller vandende, så er det spørgsmålet om klassisk eller moderne, pop eller trompeter, Bach eller Anne Linnet.

Dette års stiftskursus vil kvalificere debatten og løfte diskussionen, så det ikke blot bliver et spørgsmål om smag og behag, eller om man er mere til det ene eller det andet. Vi skal overveje balancen mellem vores pædagogiske og teologiske refleksioner, når vi taler liturgifornyelse, nye salmer og alternative musikgenrer. Vi skal tale om den dybere mening med gudstjenestens musik og sang. I klostrene opfattede man sangen som en bøn og en kærlighedshengivelse. Den gregorianske sang er komponeret, så den med sin manglende begyndelse og slutning ophæver tidsligheden og lader himmel og jord og Gud og menneske mødes i en lydlig harmoni. Gør vi os lignende tanker, når vi planlægger musiklivet i vores kirker?

PROGRAM

Den 1. september

Kl. 9.00 Afgang fra henholdsvis Hillerød station og Høje Taastrup station (nærmere info følger)

Kl. 12.30 Afgang fra Ystad til Rønne med færge – frokost ombord på færgen til Bornholm

Kl. 13.50 Ankomst til Bornholm

Kl. 14.00-15.00 Indkvartering

Kl. 15.15 Velkomst i Green Solution House ved biskop Peter Birch

Kl. 15.30 Gudstjenesten som musikalsk begivenhed igennem kirkehistorien?

v/Nils Holger Petersen, lektor emeritus i kirkehistorie
Musikken i gudstjenesten har forandret sig radikalt fra oldkirken op gennem middelalderen, reformationstiden og videre op til i dag. Men musik og sang har altid spillet en rolle, lige fra de tidligste forsamlinger, Paulus skriver om og op til nutidens danske gudstjeneste – uanset at Augustin var bekymret over musikkens mulige forførelse, mens Luther ville lade alt det klinge, som kunne klinge. Undervejs er gudstjenestens musik blevet retfærdiggjort ved, at den skal være ordets tjener. Et oplæg om gudstjenestemusikkens historie op gennem tiden.

Kl. 16.30 Kaffe og kage

Kl. 16.30-17.30 Kirkemusikalsk holdspil med en venstre BACH

v/Tine Fenger Thomsen, rektor ved Vestervig Kirkemusikskole
Hvordan spiller kirkemusikken på den folkekirkelige bane? Oplægget går bag om kirkemusikkens kår i folkekirken, set fra musikerens banehalvdel. De fleste er enige om musikkens betydning for den protestantiske gudstjeneste og anerkender, at mennesket er gjort af andet end forstand og at musikken kan bane vej til kirken og til ordet. Men er musikken i sig selv en værdi for kirken og for samfundet? Og hvordan indgår kirkemusikken mere specifikt i sognets opgaver – gudstjeneste, diakoni, mission, undervisning?

Kl. 17.30-18.00 Debat

Kl. 19.30 Middag

Kl. 20.30 Barth og Mozart

v/Bent Flemming Nielsen, professor emeritus i dogmatik
Et causeri om Mozart og teologien, om ’urtonen’ og om lyset, som mørket aldrig skal få bugt med. Karl Barth havde en ganske særlig forkærlighed for W.A. Mozarts musik. Mozart optræder ikke alene i ekskurser i Barths Kirchliche Dogmatik, men i 200-året for Mozarts fødsel i 1956, holdt Barth en række anprisende foredrag om Mozart – med hvem han hellere ville have en passiar med i Himlen, end med alle de største teologer! Om Barth og Mozart og med uddrag af Mozarts herlige musik.

Den 2. september

Kl. 8.00 Morgenmad på det hotel, hvor man bor

Kl. 8.40 Afgang med bus fra hvert hotel

Kl. 9.00 Morgenandagt i Skt. Nicolai kirke v/sognepræst Bettina Niemann Krarup

I den stille bøn til Gud indfinder sig ganske langsomt en evne til hengivelse, som mange af os har glemt. En andagt med stilhed – som en modvægt til et ordrigt og til tider meget aktivistisk præsteliv.

Kl. 10.00 Liv och gudstjänst

v/Christina Grenholm, professor og kirkesekretær ved Svenska Kyrkans kancelli
Hur kan det föränderliga livet rymmas i på förhand bestämda liturgier? Mellan 1997 och 2017 arbetade Svenska kyrkan med den nya kyrkohandboken. En utmaning var att kyrkohandboken från 1986 i huvudsak ansågs fungera väl. I föreläsningen redogör jag för direktiven och vilka frågor de gav upphov till. Vad gick lätt och vad var svårt? Och hur har detta fungerat i praktiken? Ett inkluderande språkbruk, en icke-exkluderande vigselordning, avvägningen mellan det lokala och det gemensamma, mellan det evanglisk-lutherska och det ekumeniska är teman jag kommer att ta upp. 

Kl. 11.00 Rumlige resonanser - troens råstof

v/Niels Henrik Gregersen, professor i dogmatik på KU
Vi kan ikke tale om livet efter døden uden at tale om livet før døden. Foredragets første tese vil være, at vi allerede midt i tidens flow – blot ved at nynne en melodi - har en intuition om evighed som samklangen mellem fortid, nutid og fremtid. På samme måde lever vi i rumlige resonanser, mellem mig selv og omverdenen. Foredragets anden tese er, at bestemte resonanserfaringer – eksempler på gudsriget - udgør råstoffet for troen på det evige liv. I kristendommen finder vi således treklangen mellem evighed (liv), gudsriget (fællesskabet) og opstandelsen (person). Hvordan kan denne treklang formuleres i nutidens sprog, så håbet om fremtid ikke hænger og blafrer som en tynd tråd?

Kl. 12.00 Debat

Kl. 12.30 Frokost på Green Solution House

Kl. 14.00 Kaffe

Kl. 14.30 Fire korte om eksperimenter med ny musik i gudstjenesten

Sognepræsterne Ane Øland Bækgaard (Ishøj), Kristine Krarup Ravn (Blovstrød), Ole Backer Mogensen (Græsted) og Michael Porsager (Ramløse) lægger op til eftermiddagens walk and talk, med hver deres korte indspark om erfaringer med jazz, rock eller popgudstjenester. Eller, hvad er der i vejen med traditionen?

Kl. 16.00 Walk and Talk 

Kl. 19.30 Festmiddag med revy og dans

Den 3. september

Kl. 8.00 Morgenmad på det hotel, hvor man bor

Kl. 8.30 Tjekke ud fra værelserne

Kl. 8.40 Afgang med busser fra hvert hotel

Kl. 9.00 Morgenandagt i Skt. Nicolai v/biskop Peter Birch og domorganist Else-Marie Kristoffersen

Kl. 10.00 Organist og præst – medspil eller modspil?

v/Else Marie Kristoffersen og Peter Birch
"Det er ikke al musik, der egner sig til kirkerummet og liturgien". Siger hvem? Hvem er det, der afgør det, og ud fra hvilke kriterier? Hvis nyere musik kan inkludere og skabe fællesskab i menigheden, er det så ikke bare med at komme i gang? Forholdet mellem præst og organist bliver ofte et spørgsmål om medspil eller modspil. I forlængelse af morgenandagten mødes domorganisten og biskoppen til en samtale om musik, liturgi, nyt og gammel.

Kl. 10.00 Et blik udefra – kirke og kristendom set gennem andre øjne

v/Jens Christian Grøndal, forfatter
Mange fortæller om deres personlige troshistorie og vejen frem mod dåben. Men det synes, som om gudstjenestens fællesskab ikke har den store appel for den individuelle tro. Hvordan er forholdet mellem det individuelle og det fælles? Hvordan få en samtale i gang igen, mellem den lille historie og den store historie?

Kl. 10.45 Debat

Kl. 12.00 Udflugt med bus til Hammershus

Kl. 16.30 Afgang med færge til Ystad

TILMELDING

Udgiften til stiftskonventet dækkes fuldt af Helsingør Stift, men på grund af værelsesfordeling og forplejning er tilmelding nødvendig og bindende. Tilmelding gælder hele stiftskonventet, det er i år ikke muligt at deltage delvist.

 

Der er max. plads til 150 deltagere i dette års stiftskonvent.

 

Ved tilmelding bedes venligst anført:

a)    Hvor den enkelte præst gør tjeneste.

b)    Hvem man har aftalt at dele værelse med – ellers sætter vi jer sammen med en anden. Der er et begrænset antal enkeltværelser til rådighed mod egenbetaling af tillæg på 800,- (yderligere tillæg på 400,- for havudsigt), som skal indbetales senest d . 20. juni på konto 0216 - 4069 030 432. Indbetalingen mærkes ’Bornholm’. 

c)    Eventuelle allergier eller ønske om vegetarkost.

d)    Opsamlingssted til den arrangerede bustransport til og fra Bornholm, som er inkluderet i prisen: Høje Taastrup Station eller Hillerød Station. Der er afgang kl. 9.00. Nærmere info følger.

e)    Meddelelse herom, hvis man ikke ønsker at benytte sig af den arrangerede bustransport.

 

Tilmeldingen skal rettes til provsten, da denne skal have et overblik over hvilke præster, der er hhv. ude og hjemme.

Der vil senere komme en udmelding angående krav til coronapas.

 

Tilmeldingsfrist: søndag d. 20. juni.

Den samlede tilmelding fremsendes fra provstikontorene til sognepræst Karina Juhl Kande senest d. 21. juni på e-mail: kjk@km.dk. Emeriti kan tilmelde sig direkte til Karina Juhl Kande på e-mail: kjk@km.dk eller til Helsingør Stift. Adressen er: Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3A, 3000 Helsingør eller på e-mail: kmhel@km.dk