Støtteudvalget
Initiativpris 2021

Initiativpris 2021

Så er det igen tid til at indstille til Stiftsinitiativprisen. 

Rundt omkring i sognene blomstrer mange gode initiativer. Initiativer, der har stor betydning i arbejdet med menighedsopbygningen i det enkelte sogn - de fortjener at blive udbredt til andre sogne. 

Gode ideer skal ikke skjules, men skal frem i lyset, så de kan virke som inspiration for andre menighedsråd. Er der i dit sogn gennemført et succesfuldt menighedsopbyggende projekt, imødeses en beskrivelse af projektet i form af en indstilling til Stiftsinitiativprisen. 

Indstillingen bedes senest den 1. august 2021 sendt til Helsingør Stiftsadministration på kmhel@km.dk

Igen i år kan du også indstille andre kandidater til prisen – indstillingen skal dog stadig indeholde en beskrivelse af projektet. 

  • Der ønskes ikke helt nye projekter, men aktiviteter som er igangsat og har fungeret og vist, at de er bæredygtige og bidrager til menighedsopbygning
  • Stiftsrådets støtteudvalg er dommerudvalg
  • Prisen uddeles ved Landemodet den 2. oktober 2021 - begrundes af formanden for Stiftsrådet og overrækkes af biskoppen
  • Prisen består af et diplom, som kan hænges op i menighedslokalerne og en kontant sum på 10.000 kr., som menighedsrådet kan anvende efter eget ønske.