Religionspædagogisk udvalg
Nyheder

Kursus: Syng med konfirmander

En ikke uvæsentlig del af konfirmationsforberedelsen består i at synge salmer. For mange konfirmander er det en genre, de ikke er fortrolige med, og som kan synes fremmed. Men hvis salmerne formidles på en vedkommende og anderledes måde, vil det kunne åbne ind til en ny erfaringsverden.

Når konfirmander synger sammen, kan de opleve et fællesskab, hvor de for et øjeblik har et fælles sprog. Kurset vil præsentere ideer til, hvordan man med forskellige aktiviteter og bodypercussion (brug af kroppen som et instrument) kan arbejde med salmerne på en mere kropslig måde. Det kræver ikke særlige kompetencer at være med, og alle kan få nye redskaber med hjem.

Dagen varetages af Christine Toft Kristensen, der er ansat som organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Hun har gennem mange år arbejdet med formidling af salmer til blandt andre konfirmander, ligesom hun underviser i at synge salmer med konfirmander på pastoralseminarierne. Christine er også redaktør og medforfatter til bøgerne Babysalmesang med mere og Kirke med demensramte, som begge er udkommet på forlaget Eksistensen.

Der vil blive serveret frokost og kaffe i dagens løb. Kurset henvender sig til både præster, organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere. Vi opfordrer til, at ansatte fra samme sogn deltager i kurset og får fælles ny viden og redskaber med hjem.

Tid og sted

Kurset finder sted den 15. september kl. 10-14
i Slotskirkens hus
Frederiksværksgade 2b
3400 Hillerød
NB – vær opmærksom på parkeringsforhold, som er begrænsede.

Tilmelding senest 10. september til religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen på cer@km.dk