Religionspædagogisk udvalg
Gerontopædagogisk temadag, 29.9. 2021

Temadag om plejehjemsgudstjenester

Gudstjenester på plejehjemmet - hvordan forkynder vi ordet, hvor der ikke længere er ord?

Af Bodil Olesen

Menighedsråd og præster bruger megen tid og mange kræfter på at drøfte, hvordan vi kan tiltrække børnefamilierne og de unge. Ikke så ofte drøftes, hvad vi kan gøre for at opkvalificere kirkens tilbud til den aldersgruppe, hvor medlemsprocenten er højest, og hvor kendskabet og kærligheden til kirke og kristendom er solidt og godt – men hvor det kniber både fysisk og åndeligt med at deltage i kirkelivet!

Med både en teoretisk og en praktisk del håber jeg, at denne temadag vil blive til inspiration og hjælp i ældrearbejdet, og når der skal holdes gudstjenester på plejehjemmet!

9.00 Velkomst og kort introduktion til temadagen ved Bodil Olesen

9.10-9.30 Om at få noget godt ud af gudstjenesten på plejehjemmet ved sognepræst Charlotte Pedersen

9.30-11.00 Rikke Gregersen: Hvad er demens - hvordan møder vi og kommunikerer med demensramte?

"Som præst møder man mennesker, hvor demens er fremtrædende, eksempelvis plejehjemsbeboere, der har demens i moderat-svær grad og mennesker, som viser lette tegn på demens, og som bor upåfaldende i eget hjem".

Rikke Gregersen, leder af demensforskningen på VIA University College, vil fortælle om, hvad demenssygdom er for en størrelse, hvilke gode samtaleprincipper man som præst kan benytte i samtaler med mennesker med demens.

11. 00 – 11. 15 Kaffepause

11.15-12. 30 Jan Nilsson: Hvordan forkynder jeg for mennesker med demens? Teori og praksis.

Jan Nilsson, præst på Diakonissestiftelsen, vil give inspiration til, hvordan kirken og plejesektoren kan samarbejde om at møde personer med demens på en værdig måde. Desuden vil oplægget give konkrete bud på, hvordan gudstjenester på plejehjem kan målrettes personer med demens.

12.30-13.15 frokost

13.15-14.00

Tre korte oplæg

  • Sognepræst Annemarie Lund og organist Ida Borup Søgaard

Enhver gudstjeneste - også på plejehjemmet - rummer en æstetisk erfaring, som vi forbinder med sansning og sensitivitet. Med andre ord: Gudstjenesten gør noget ved os. Derfor er det af stor og afgørende betydning, at præst og organist samarbejder om et helheds- ind og udtryk.

  • Sognepræst Ib Ehlers Jørgensen:

Hvordan man faktisk forkynder på plejehjemmet, fra det øjeblik man går ind af døren, til man går ud igen, fra selve forberedelsesfasen til at bygge kirke, at møde menigheden i cafeen inden gudstjenesten, selve gudstjenesten og ikke mindst kaffebordet hos bagefter.

  • Sognepræst og gerontopædagogisk konsulent Bodil Olesen

Erfaringer fra plejehjemsarbejde i sognet. Hvilken forskel har det gjort – for beboerne og for præst og organist? Der gives eksempler på, hvor enkelt og virkningsfuldt det kan gøres.

14.14.15 Kaffepause

14.15-15.00 Bodil og Annemarie

15.15-15.30 Workshop om plejehjemsgudstjenester

Der vil blive arbejdet med følgende fire temaer:

  • Sansning
  • Årstid
  • Hvordan man kan bruge artefakter i gudstjenesten
  • Musikkens rolle

Deltagerne får mindst fire og forhåbentlig flere grydeklare plejehjemsgudstjenester med hjem.

15.45 afslutning og evaluering.

 

Sted: Temadagen afholdes i Mørkhøj Kirke, Mørkhøjvej 177, 2860 Søborg

Tilmelding til Bodil Olesen på boo@km.dk, tlf. 49700035 senest fredag d. 17. september.

Bodil Olesen svarer også gerne på spørgsmål om kurset og om gerontopædagogiske emner i det hele taget.

Rikke Gregersen

Rikke Gregersen er hjernebiolog, docent, ph.d og leder af demensforskning ved VIA University College. Hun sidder i flere pan-europæiske demens forskningsnetværk, er sektor-repræsentant for Danske Professionshøjskoler i Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark og leder af Århus Kommunes Videncenter for Demens.

Jan Nilsson

Jan Nilsson er præst på Diakonissestiftelsen og har været med til at udvikle konceptet "Eksistens med demens", der er et e-læringsværktøj om kirke og demens.