Medie- og kommunikationsudvalget
Nyheder

Kursus: Skriveskabeloner i sognets kommunikation 

Skriveskabeloner sparer tid, samtidig med at de leverer tekster med høj gennemslagskraft. Kurset giver praktiske anvisninger og tips om, hvordan du kommer i gang med skriveskabeloner og arbejder effektivt med dem. 

Lær at skrive modtagerorienteret – det virker

Folkekirken taler ofte i koder til en lille gruppe, som i forvejen er godt bekendt med dens særlige sprog og derfor ikke behøver tolk. Den kristne fortælling er gået tabt i en sekulariseret verden og skal fortælles på ny i mindre bidder og med andre ord – ord som er relevante og giver mening i dag. Kirken bør forsøge at sætte sig i modtagerens sted og formidle budskabet, så det kan forbindes med den virkelighed, mennesker lever i uden for kirken.

Dette kursus stiller og besvarer spørgsmålet: Hvordan kan folkekirken kommunikere på en måde, så flere opfatter det, kirken laver, som relevant? Værktøjet, du lærer at skrive med, er skriveskabeloner som fungerer som rammer, der ved hver skriveopgave guider dig hurtigt frem til en færdig, modtagerorienteret tekst.

Modtagerorienteret kommunikation betyder ikke, at man udvander budskabet, men at man skærper det og gør det levende og forståeligt for modtagerne, menigheden og lokalsamfundet. Det handler ikke om at lefle, finde laveste fællesnævner eller forlade sin kerne for at smigre sig ind hos nogen, der slet ikke er optaget af kirkens budskab. Det handler om, at kirken netop skal vise sin relevans og meningsfuldhed i det helt almindelige hverdagsliv, som det ser ud for de fleste af os.

At nå ud til menighed og lokalsamfund er vigtigere end nogensinde

Betydningen af kommunikation i kirker og sogne, ikke mindst online, er med coronakrisen blevet klar for alle. For kirker, sogne og menighedsråd kan en styrkelse af kommunikation bidrage til at placere og fastholde det kirkelige arbejde centralt i lokalsamfundet og gøre det nærværende, relevant og interessant for mange. Målrettet og modtagerorienteret kommunikation kan være med til at:

  • Få kirkens nyheder og fortællinger ud til menighed og lokalsamfund
  • Styrke kirken og dens aktiviteter ved at skabe større fremmøde til gudstjenester og arrangementer
  • Nå, tiltrække og engagere nye mennesker i menigheden
  • Sætte navn og ansigt på kirkens og sognets nøglepersoner
  • Sætte og holde samtalen om kirken og troen i gang

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til kirke- og kulturmedarbejdere, præster, kordegne, organister og andre, der arbejder med kirkens kommunikation.

Indhold

Kurset introducerer skriveskabeloner som skriveværktøj og præsenterer 8 konkrete skriveskabeloner, som kan blive dine værktøjer til at løse de mest almindelige skriveopgaver, du møder i jobbet. På kurset vil vi arbejde særligt indgående med skriveskabeloner for 1) information, 2) nyhed, 3) arrangement og 4) gudstjeneste. Folkekirkens medarbejdere oplever ofte et stort arbejdspres, især omkring højtider. Efter en periode med indkøring og indarbejdelse af skriveskabeloner i din arbejdsdag, vil du opleve, at skriveskabeloner sparer tid, samtidig med at de leverer tekster med høj gennemslagskraft. Kurset giver praktiske anvisninger og tips om, hvordan du kommer i gang med skriveskabeloner og arbejder effektivt med dem.

Praktisk

Kurset ligger den 4. november kl. 9.30-14.30 og foregår i Hørsholm sognegård. Det er gratis for folk, der arbejder med kommunikation i Helsingør Stift. Kurset inkluderer formiddagskaffe/te og frokost.

Tilmelding sker til Malene Bjerre på mabje@km.dk.

Form

Kurset veksler mellem oplæg, små skriveøvelser og refleksioner over egen praksis. Det hjælper til et godt udbytte, at du inden kursusstart gør dig tanker om styrker og svagheder i dine egne tekster, som du skriver for din kirke eller dit sogn, og som indgår i din kirke eller sogns udadvendte kommunikation.  

Follow-up

Du vil efter kursus have adgang til fortsat feedback og sparring med underviserne i Facebook-gruppen ’Projekt skriveskabeloner i kirker og sognes kommunikation’.

Baggrund

Læs til inspiration og eftertanke disse to artikler om folkekirkens kommunikation. Kurset viser, hvordan du i praksis kan gøre den form for kommunikation virkelig, som skribenterne efterlyser.

Skriveskabeloner er afprøvet som skrive- og kommunikationsværktøj for kirker og sogne i et testprojekt over tre måneder med deltagelse af kirke- og kulturmedarbejdere og andre kommunikationsmedarbejdere i 10 danske kirker og sogne. Under projektet udviklede deltagere i samarbejde med underviserne nye skriveskabeloner med særlig relevans for folkekirkens kommunikation.

Læs mere på Skriveskabeloner.dk

Undervisere

Nils Ulrik Pedersen er udvikler af idéen om brug af skriveskabeloner i skriveprocesser og stifter af Skriveskabeloner.dk. Han har 15 års erfaringer med brug af skriveskabeloner i organisationer, virksomheder, myndigheder og massemedier. Ulrik har en baggrund som journalist, internetpioner, underviser og selvstændig konsulent. Gennem mange år ekstern underviser og eksaminator på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Anne Sofie Coles arbejder som kommunikationsmedarbejder i Hørsholm Sogn. Anne Sofie er cand.mag. fra Københavns Universitet og har gennemgået diplomuddannelsen i journalistik og strategisk kommunikation fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hun underviser løbende på FUV’s kurser for nyuddannede præster i kommunikation.