Stiftsudvalg
Medie- og kommunikations-udvalget

Medie- og kommunikationsudvalget

Medieudvalget samler trådene omkring stiftets forskellige kommunikationsopgaver. Udvalget deltager i redaktionen af stiftsmagasinet og i projektering af magasinet folk&kirke. 

Udvalget fungerer som baggrundsudvalg for mediekonsulenterne og er sparringspartner omkring de opgaver, konsulenten løser i stiftet.
 


Medlemmer af udvalget: 
Provst Ove Kollerup (formand)
Provst Grethe Bøje
Formand for Stiftsrådet Søren Ødum Nielsen
Provst Rebecca Rudd
Sognepræst Jannik Theilgaard (udpeget af stiftsrådet)
Biskop Lise-Lotte Rebel
Mediekonsulent og redaktør for Stiftsmagasinet Sarah Thorngreen Auken
Mediekonsulent og redaktør for folk&kirke Malene Bjerre