Diakoniudvalget
Workshop om julehjælp

Workshop om julehjælp

94% af pastoraterne i Helsingør stift uddeler julehjælp.
Mange steder gør vi, "som vi plejer". 
Men det kan måske være godt at overveje praksis.
Velkommen til workshop med ny inspiration. 

Workshop: Diakoni i julehjælpen
- Diakoni med hjerte, mund og hænder

Arr. Samvirkende Menighedsplejer i samarbejde med Helsingør stifts Diakoniudvalg.

Tid og sted: 27. august, Valby Tingsted 7, 2500 Valby

Tilmelding: På tlf. 36 46 66 66 eller via e-mail til smp@menighedsplejer.dk

Tilmeldingsfrist: To uger før kurset. Ved fristens udløb er tilmeldingen bindende, men den tilmeldte kan overlade sin plads til en anden

Deltagerantal: Max. 30

Pris: 150 kr.

Betaling: Ved tilmelding på konto 8075 2018699 
anfør deltagernavn og kursusdato ved betaling.

Hvem kan deltage? Alle, der har erfaring med julehjælp eller ønsker at få det.

Udfordringer: I de lokale kirker og menighedsplejer og i Samvirkende Menighedsplejer deles hvert år rigtig mange penge og naturalier ud til julehjælp. Men hvordan vurderer og sorterer vi i, hvem der kan få julehjælp?  Og hvordan uddeler vi julehjælpen på den bedst mulige måde, så ingen føler sig udstillet?
I denne workshop drøfter vi sammen forskellige måder at administrere og uddele julehjælpen på. Der er ikke nogen facitliste. Men workshoppen giver mulighed for at dele erfaringer og inspiration med hinanden.

Fokus på følgende emner:
· Hvordan inviterer man ansøgere til at søge om julehjælp?
· Hvilke principper definerer, hvem der modtager hjælp, og hvem der ikke gør
· Hvordan uddeles hjælpen?

Program for kurset:
Kl. 10.00: Ankomst, kaffe og brød
Kl. 10:10: Velkomst og morgenandagt
Kl. 10.30: Oplæg om uddeling af julehjælpen
Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.30: Oplæg om administrationen
Kl. 15.00 – Afslutning