Diakoniudvalget
Nyheder

Kursus: Kirken og det udfordrede parforhold

Et kursus for kirker, som ønsker at lave tilbud til par med behov for og ønske om styrkelse af deres parforhold.

Hjerter

 

Onsdag den 9. februar 2022

Fra kl. 9: Ankomst, indskrivning og kaffe
Kl.9.30:  Velkomst og morgensang 

Kl. 9.45: Parforholdets betydning, udfordringer og muligheder. Mattias Stølen Due, direktør i Center For Familieudvikling

  • Hvilken betydning har vores parforhold?
  • Hvordan går det vores parforhold i Danmark, og hvad bør vi gøre som samfund?
  • Hvad har størst betydning for, om vores parforhold holder på den lange bane?

Der vil undervejs være tid til spørgsmål, samtaler og pauser.

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 13.00: Introduktion til indsatser, der styrker parforholdet, herunder PREP-kurser, Par-tjek og Partelefonen v/ Mattias Stølen Due

Kl. 14.30: ”Introduktion til minerydning” - Et eksempel på, hvordan præsten kan præsentere PREP ved vielses- og dåbs-samtaler v/ diakonikonsulent Thyge Enevoldsen

Kl. 15.00: Kaffe og tak for i dag

Torsdag den 10. februar 2022

Fra kl. 9: Ankomst og morgenkaffe.
Kl. 9.30:  Velkomst og morgensang. 

Kl. 9.45: ”Kierkegaard og kærlighedens skikkelser.” v. ph.d., sognepræst i Christians og Esajas Kirker Pia Søltoft.

For Kierkegaard er der én kærlighed, den er guddommelig givet og bor i ethvert menneske. Men denne ene kærlighed kan antage mange forskellige skikkelser.

Foredraget vil kaste lys over de særlige kendetegn, der knytter sig til kærlighedens skikkelser iflg. Kierkegaard og vise, hvordan man kan anvende Kierkegaards overvejelser mere konkret i vielsessamtaler og vielsestaler. Efterfølgende gruppesamtaler og plenum.

Kl.11.45: Frokost

Kl.12.30-14.45: Eksempler fra værktøjskassen: Hvordan gør vi? Hvad er vores erfaringer? Hvordan kan det bruges?

Kl.12.30:  ”Online Parkursus” v. Kristian Andersen, familiekonsulent i Luthersk Mission

Kl. 13.15: ”Pardage for brudepar” v. Eva Holmegaard Larsen, sognepræst Nødebo-Gadevang

Kl. 14: ”Middag for 2” v. Inge Lund, sognepræst Avedøre og Thomas Gylnæs Nielsen, sognepræst Risbjerg.

Kl. 14.45: Hvad tager vi med hjem? Er der ideer til samarbejde? Interesse i online-opfølgning / sparring om seks måneder?  v. diakonikonsulenten

Kl. 15.40: Afrejse

 

Kurset er arrangeret af Diakoniudvalget i Helsingør Stift.

Sted: Buddinge Kirke, Buddingevej 293, 2860 Søborg

Pris: 300 kr. inkl. kaffe og frokost

Tilmelding: Senest den 28. januar 2022 til diakonikonsulent Thyge Enevoldsen via mail: ten@km.dk