Kurser og inspiration
Stiftsdag: Grøn diakoni

Stiftsdag: Grøn diakoni
(OBS. Aflyst!)

TEMA: GRØN DIAKONI - når omsorg for hinanden og for jorden går hånd i hånd

DATO: 30.10.21

Arrangementet er desværre aflyst pga. for få tilmeldte.

 

PROGRAM:

9.30 Indskrivning/betaling og kaffe/rundstykker.
10.00 Velkomst og andagt v. provst Jørgen Christensen, formand for diakoniudvalget i Helsingør Stift.
10.30  ”Verdensmål, klima og kirke” v. Birthe Juel Christensen
FN’s 17 verdensmål handler om det, der er fælles for alle mennesker. Det vi deler med hinanden – naturen, verdens ressourcer og klimaet. Ikke mindst unge har taget Verdensmålene og klimadagsordenen til sig i ønsket om forandring. Hvordan bringer kirken sig selv på banen som medspiller i overvejelse om ansvar og håb for fremtiden? - Birthe Juel Christensen er chefkonsulent og præst i Folkekirkens Nødhjælp og har været med til at tage initiativ til Grøn Kirke.
11.15 Samtale i grupper
11.30 Plenum-samtale
12.00 Frokost 
12.45 Intro til workshops
13.00 – 13.30 Workshops
13.30 – 13.45 Kaffe 
13.45 – 14.15 Workshops
14.15 – 14.45 Kaffe/kage 
14.45 – 15.30 Gudstjeneste v. sognepræst Inge Lund, Avedøre.

Workshops:

”Byttemarked i kirken – hvorfor og hvordan” v. sognepræst Mette Dansøn, Vestervang Kirke   
”Vild med vilje ved kirken – vild natur og blomstereng på Folkekirkens arealer ” v. skov- og landskabs-ingeniør Birgitte Sølvkjær og sognepræst Per Bohlbro, Grønnevang Kirke  
”Stressfri i Folkekirken – med grønne fingre og kristen meditation” v. projektleder Eva G. Meinel, Apostelkirken  
”Mad til alle – hvordan kan den lokale kirke medvirke som uddelingssted?” v. projektleder Benedikte Meyer, ”Mad til alle”.  
”Klimavenlig kirke i praksis”  v. projektkoordinator i Grøn Kirke Jonatan Haslund-Gjerrild. Inspiration til bæredygtige løsninger i kirker, sognegårde og præstegårde. Hvilke muligheder findes? Er der nogle lavthængende frugter? Hvad kan betale sig på den korte bane – og hvad kan betale sig for vores oldebørns skyld?

Inspirationsvideoer:

I pauserne er der mulighed for at se et par korte inspirationsvideoer med genbrugs- og repair-projekter.
”Cykel-repair med flygtninge” v. Lars Meldgaard, Allerød
”Konfirmand-tøj – genbrugs mode” v. Lotte Nysted, Frederikssund

PRAKTISK

Lørdag den 30. oktober kl. 9.30-15.30

 

Pris for deltagelse 50 kr. – inkl. kaffe og frokost.
Tilmelding senest den 25. oktober til diakonikonsulenten - mail: ten@km.dk

 

Adresse: Avedøre Kirke, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre