Diakoniudvalget
Diakoni i en Corona-tid - inspiration

Diakoni i en Corona-tid

Hvordan være kirke i en Corona-tid - med usikkerhed og med ensomhed i sognet? Velkommen til lidt inspiration! Og vel-kommen til at dele ideer med hinanden!  

Vi ved det godt: Situationen omkring Corona kan bedst beskrives som usikker. I Nordjylland ser vi omfattende nedlukninger med henstillinger også til kirker og trossamfund om at begrænse aktiviteterne.  Andre steder i landet oplever vi lokale nedlukninger af kirker, når der er opstår smitte blandt kirkens medarbejdere. December står snart for døren, og vi er nødt til at planlægge julen. Men det er jo samtidig svært at forudsige udviklingen de kommende uger.
I diakoniudvalget i Helsingør stift er vi opmærksomme på, at der er meget at se til rundt i sognene. Og vi ved, at mange kirke-medarbejdere og –frivillige også gør sig mange tanker om, hvordan vi kan være nærværende, diakonal kirke i en Corona-jule-tid. Ideerne på nedenstående link er tænkt som inspiration og hjælp til overblik. Linket bliver løbende yderligere opdateret og justeret med nye ideer, når vi modtar´ fra jer.  
Venlig hilsen Thyge Enevoldsen, diakonikonsulent. Mobil 72325222 – mail: ten@km.dk   Link til ide´-liste til Corona-diakoni  her: