Diakoniudvalget
Diakoni i en Corona-tid - inspiration

Diakoni i en Corona-vinter

Hvordan være kirke i en Corona-vinter - med usikkerhed og med ensomhed i sognet? Velkommen til lidt inspiration! Og vel-kommen til at dele ideer med hinanden!  

Vi ved det godt: Situationen omkring Corona kan bedst beskrives som usikker. I december og januar måned er antallet af restriktioner og nedlukninger øget kraftigt over næsten hele landet. Her i skrivende stund - 6. januar - er kirkerne stadig åbne. Kirkelige aktiviteter er lukket ned. Men det er stadig muligt at holde gudstjenester i begrænset omfang. Samtidig er der høje smittetal, stort pres på sygehusvæsnet og den meget smitsomme engelske mutation er begyndt at spredes, og det er svært at forudsige udviklingen meget mere end fra dag til dag.
I diakoniudvalget i Helsingør stift er vi opmærksomme på, at der er meget at se til rundt i sognene. Og vi ved, at mange kirke-medarbejdere og –frivillige også gør sig mange tanker om, hvordan vi kan være nærværende, diakonal kirke i en Corona-vinter. Ideerne på nedenstående link er tænkt som inspiration og hjælp til overblik. Linket bliver løbende yderligere opdateret og justeret med nye ideer, når vi modtar´ fra jer.  
Venlig hilsen Thyge Enevoldsen, diakonikonsulent. Mobil 72325222 – mail: ten@km.dk   Link til ide´-liste til Corona-diakoni her: