Ressourcer
Supervision

Supervision

Supervision er et tilbud til alle præster i Helsingør Stift om at få støtte til refleksion over egen praksis og dermed blive dygtigere.

Lars Kruse

Supervision er en måde at dygtiggøre sig på i sit arbejde. Når vi arbejder med mennesker, kan vi have behov for at tænke over, hvad dette arbejde gør – og hvad det gør ved os. Og vi kan til tider have brug for at finde nye handlemuligheder. En supervisionsgruppe er en gensidig hjælp til denne eftertanke.

Supervisionen foregår i grupper med 5-8 deltagende præster. Gruppen ledes af supervisor, som har ansvaret for den fælles, faglige samtale, og sikrer, at der er faste rammer om samtalen. Der er tavshedspligt for supervisor og deltagere – både i forhold til præsten og de konkrete cases.

Det er dit eget arbejde, som er i fokus, og der samtales ud fra konkret praksis

Læs også: 
Supervision gør sjælesørgeren dygtigere

Praktisk

Supervisionsgrupperne mødes otte-ti gange over et år. Kontaktpersonen for grupperne er sognepræst Lars Kruse, der koordinerer opstart af grupperne og orienterer stiftet om, hvem der deltager hvor og hvornår.

Deltagerne får af stiftet refunderet transportudgift til supervisionssted efter gældende regler.

I øjeblikket kører der tre supervisionsgrupper i stiftet, og der er ledige pladser i flere af dem. 

Kontakt Lars Kruse på telefon 5114 9210 eller mail: lark@km.dk.

Supervisorer i Helsingør Stift

  • Lars Kruse (koordinator) – sognepræst, Herstedøster
  • Christine Gjerris – sognepræst, Hellerup
  • Helle Hentzer – skoletjenesten Gentofte

Supervisorerne i stiftet er uddannet i TPC-regi eller har en lignende baggrund (to års grunduddannelse i sjælesorg og to-tre års uddannelse i supervision).