Ressourcer
Nyheder

Rejseholdet

Rejseholdet i Helsingør Stift er et tilbud til håndtering af det psykiske arbejdsmiljø mellem præster.

Marianne Telling og Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen

Rejseholdet består i øjeblikket af Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen

Rejseholdet for arbejdsmiljø og konflikthåndtering består af sognepræst i Birkerød Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen, som også er uddannet konfliktmægler. Det er et tilbud til håndtering af det psykiske arbejdsmiljø mellem præster.

Rejseholdet er repræsenteret i biskoppens udvalg for arbejdsmiljø ved Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen.

 

Rejseholdet kan bruges på tre forskellige måder:

1. Rejseholdet kan tilkaldes via provst og biskop, når der er brug for konkret konflikthåndtering mellem to eller flere præster. Samtalerne er frivillige og fortrolige, og det konkrete forløb aftales sammen med parterne

2. Provster og arbejdsmiljørepræsentanter kan invitere rejseholdet til f.eks. provstimøder, hvor vi kan fortælle om forebyggelse af konflikter og være igangsættende for at etablere et tillidsfuldt samarbejde.

3. Rejseholdet kan også kontaktes af den enkelte præst, der ønsker sparring og rådgivning i forhold til konkrete samarbejdsproblematikker.

Vi arbejder ud fra konfliktmæglingens grundprincipper, der handler om, at det er parterne selv, der har løsningerne på deres konflikter. Vi tror på, at det er muligt at forbedre samarbejdet for de fleste. Nogle af de emner, vi ofte oplever som konfliktfyldte, handler om kommunikation, forventninger til det daglige samarbejde, loyalitet på trods af forskellighed og oplevet eller reel følelse af uretfærdighed i forhold til hvordan arbejdet fordeles mellem præstekollegaer.

Kontakt Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen på chr@km.dk