Arbejdsmiljøudvalget
Ressourcer

Ressourcer

Tilbud, værktøjer, undersøgelser og vejledning til et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Tilbud fra stiftet

Supervision er et tilbud fra Helsingør Stift til alle præster for at støtte og dygtiggøre præsterne i det daglige arbejde og give mulighed for refleksion over egen praksis. Kontaktperson Lars Kruse, Herstedøster Kirke. Læs mere her

Rejseholdet består af to erfarne konfliktmæglere, der rykker ud, når præster har konflikter indbyrdes. Læs mere her

Vejledninger

Folder: Vi skal have vikar

Når sognet får en præstevikar, er det vigtigt at tage godt imod ham eller hende, så det bliver en god oplevelse for begge parter. Her er en tjekliste til at huske alle de ting, det er godt at gøre i den forbindelse.

Undersøgelser

Rapport: Mobning blandt præster i folkekirken

Mens det generelle arbejdsmiljø er blevet væsentligt forbedret for folkekirkens ansatte i de senere år, viser en undersøgelse, at der stadig er særlige problemer hos præsterne.

Ifølge en undersøgelse oplever 25 % af præsterne, at de inden for det seneste år af og til har været udsat for mobning. Til sammenligning gælder det samme kun for 11,6 % på det øvrige arbejdsmarked, viser tidligere tal.

Undersøgelse af arbejdspladskulturen i folkekirken

På baggrund af de høje tal har Kirkeministeriet bestilt en nærmere undersøgelse af arbejdspladskulturen i folkekirken. Den har otte anbefalinger til indsatsområder som tager udgangspunkt i ledelse, kommunikation og samarbejde. Ved at ændre den måde, der ledes, samarbejdes og kommunikeres på, kan der også ske en ændring i de værdier og normer, der udgør et problem for det psykiske arbejdsmiljø og mobning.

De otte anbefalinger er:

 • Styrk den relationelle ledelse
 • Lad kerneopgaven være omdrejningspunktet
 • Brug selvledelse inden for rammerne af fællesskab om kerneopgaven
 • Sørg for, at interesse for kollegaen bliver en norm
 • Anerkend det professionelle bidrag til kerneopgaven
 • Tydeliggør organisationsstrukturen
 • Bring værdierne frem i arbejdet
 • Skab rum for dialog

Værktøjer

Præsteforeningen og Provsteforeningen har sammen udviklet et dilemmaværktøj, der skal gøre samarbejdet mellem præster og mellem provster og præster lettere. Se også instruktionen til materialet.

Et tilsvarende dialogværktøj er udarbejdet for de andre jobfunktioner i folkekirken – og de fire etiske principper og kommunikationsspejlet kan genbruges.

Actioncards (lånt fra Københavns Stift)

Actioncards er en tjekliste, der kan bruges i forbindelse med en ulykke eller arbejdsmæssig belastning.

Kortene erstatter ikke handlingsplaner. De er et ledelsesværktøj for provstiernes arbejdsmiljøgrupper, som skal sikre, at en hændelse, der har indvirkning på arbejdsmiljøet, håndteres korrekt, hurtigt og ud fra fælles standarder.

De fem actioncards retter sig imod forskellige arbejdsmiljømæssige situationer med behov for handling:

 1. Hvis en præst bliver udsat for mobning, chikane, trusler eller vold.
 2. Hvis en præst oplever sig stressramt eller er udsat for et psykisk dårligt arbejdsmiljø.
 3. Hvis en præst oplever konkrete problemer med det fysiske arbejdsmiljø, fx lydproblemer i kirken, problemer med mødefaciliteter/kontor, lys etc.
 4. Hvis en præst har været udsat for en ulykke i forbindelse med sit arbejde (faldulykker, cykelstyrt, skader på kroppen eller andre ulykker.)
 5. En situation, hvor en præst har mistanke om, at sygdom kan være opstået på grund af arbejde.

Actionscards - arbejdsmiljø for præster