Det arbejder vi med lige nu
Arbejdspladsvurdering 2021

Arbejdspladsvurdering

 

2021 er et APV-år. I ugerne 37-38 blev der udsendt spørgeskemaer om det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø til alle stiftets præster. 

De individuelle besvarelser arbejder arbejdsmiljøgrupperne i provstierne videre med. De taler med den enkelte præst om løsninger på de konkrete problemer og inddrager eventuelt menighedsrådet efter aftale med præsten. Derefter samler de handlingsplanerne i anonymiseret form og sender den videre til arbejdsmiljøudvalget. 

Stiftsadministrationen trækker desuden to rapporter ud af APV’en, en for det fysiske og en for det psykiske arbejdsmiljø, hvor alle præsternes besvarelser er samlet i anonymiseret form.  

Ud fra de to rapporter og de af arbejdsmiljøgrupperne udarbejdede overordnede handlingsplaner arbejder stiftets arbejdsmiljøudvalg videre med en overordnet handlingsplan på stiftsniveau, som afrapporteres til Kirkeministeriet i juni 2022.