Arbejdsmiljøudvalget
Det arbejder vi med lige nu

Det arbejder vi med lige nu

Arbejdspladsvurdering (APV) 2021

Samtaleforum for det gode samvirke

To konsulentundersøgelser

  • Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø for præster i Helsingør Stift
    Undersøgelsen skal identificere og systematisere typiske problematikker, der vedrører præsters psykiske arbejdsmiljø og pege på præventive og afhjælpende foranstaltninger. Det er en brugsundersøgelse, der skal give biskop og provster overblik over problemstillingerne og give forslag til mulige konkrete værktøjer til prævention og afhjælpning.
     
  • Undersøgelse af erfarne præsters motivation
    Ethvert arbejde kan udvikle sig til rutine eller helt miste sin attraktion. For præster, der i en stor del af deres arbejdsliv er selvledende, er det en nærliggende fare at miste motivation og arbejdsglæde. Det kan på længere sigt betyde et fald i trivsel og kvalitet i opgaveløsning og i værste fald føre til, at præsten søger væk fra sognearbejdet – enten fysisk eller mentalt.

    Undersøgelserne gennemføres af Pernille Nærvig og forventes færdige ved udgangen af 2021.