Fortsæt til hovedindholdet
Stiftet
Netværker i stiftet

Netværk i stiftet

I stiftet har vi flere forskellige netværker. Her kan man læse mere om, hvad de laver, hvornår der er møder og hvordan man får kontakt til dem.


Netværk for sorggruppeledere

Sparringsnetværk på Teams for sorggruppeledere i Helsingør Stift. Vi deler erfaringer og udfordringer i arbejdet med sorggrupper. Sorggruppe-netværket ledes af diakonikonsulent Thyge Enevoldsen i samarbejde med Eva Christoffersen, Samvirkende Menighedsplejer.

Ca. tre Teamsmøder årligt. 

 

Netværk for diakoni på kirkegården

Sparringsnetværk på Teams for medarbejdere på kirkegårde i Helsingør stift – med fokus på erfaringsdeling og inspiration til det enkle og nærværende møde med mennesker, som kommer på kirkegården - herunder mennesker i sorg og krise.
Netværket ledes af diakonikonsulent Thyge Enevoldsen i samarbejde med Eva Christoffersen, Samvirkende Menighedsplejer.

Ca. tre Teamsmøder årligt.

 

Netværk for kommunikationsansvarlige

Netværk hvor medarbejdere i stiftets kirker med ansvar for kommunikation kan hente inspiration, sparring, idéer og udveksle erfaringer med andre med samme arbejdsopgaver. Netværket mødes cirka fire gange årligt.

Netværket ledes af kommunikationskonsulenterne. Kontakt dem hvis du vil være med!

 

Netværk for konfirmationsforberedelse

Sparringsnetværk med idéudvikling og erfaringsudveksling i forhold til konfirmationsforberedelse. Netværket ledes af sognepræst Charlotte Chammon og mødes i Nørre Herlev nær Hillerød. Netværket er åbent for konfirmandundervisere, og man kan komme med ved henvendelse til Charlotte Chammon på chch@km.dk.

Fysiske møder med ca. 2 måneders mellemrum.
 

Homiletisk netværk

Netværkets formål er inspiration og kollegial, homiletisk sparring rundt omkring i provstierne. Netværket har en til to tovholdere fra hvert provsti, der fungerer som lokale igangsættere og inspiratorer. Der arrangeres i tilknytning til netværket prædikeninspirationsdage samt et årsmøde i regi af FUV, begge dele er åbne for alle. 

Netværket ledes af teologisk konsulent Karina Juhl Kande.

 

Gerontopædagogisk netværk

I hvert provsti er der en ressourceperson, som sammen med den gerontopædagogiske konsulent, Bodil Olesen, kan være behjælpelig med vejledning, tips og gode råd til arbejdet for og med ældre og mennesker med demenssygdomme. Find informationer om gerontopædagogiske netværker i Helsingør Stift her:

Oversigt over kontaktpersoner i det gerontopædagogiske netværk

Netværket ledes af stiftets gerontopædagogiske konsulent, Bodil Olesen.

Netværk for kristen spiritualitet

Netværkets formål er at være resurse for præster med interesse for kristen spiritualitet. Med jævne mellemrum inviteres til arrangementer, der belyser hvordan præster kan bruge spiritualitet i deres arbejde.

Kontakt: 
Sognepræst Charlotte Nørballe
Sognepræst Bettina Niemann Krarup
Sognepræst Betina Bolvig Frøkjær