Fortsæt til hovedindholdet
Ledige præstestillinger
Nyheder

Sognepræst i Søborggård-Haralds Pastorat

En stilling som tjenestemandsansat sognepræst i Søborggård-Haralds Pastorat, Gladsaxe-Herlev Provsti, er ledig til besættelse den 1. december 2023. 

Sagsnr. 2023 - 6650-1 

Sognepræst i Søborggård-Haralds Pastorat, Gladsaxe-Herlev Provsti, Helsingør Stift. 

En stilling som tjenestemandsansat sognepræst i Søborggård-Haralds Pastorat, Gladsaxe-Herlev Provsti, er ledig til besættelse den 1. december 2023. 

Der er til stillingen knyttet forpligtelse til at deltage i migrantarbejdet i Gladsaxe-Herlev Provsti samt forpligtelse til at deltage i møder i Helsingør Stifts migrantudvalg og varetagelse af funktionen som sekretær for stiftets udvalg for så vidt angår 25% af stillingens beskæftigelsesgrad.  

Stillingen er en fuldtidsstilling. 

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst. 

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om pastoratet og om, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.  

Har du lyst til at læse mere om Søborggård-Haralds Pastorat og hvordan kirkelivet m.v. er i sognet, anbefales det, at du orienterer dig på sognets hjemmeside. 

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013) 

Stillingen aflønnes efter løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.   

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt.  

Der er til stillingen knyttet et tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 32.800 kr. årligt.  

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen Skolesvinget 5, Søborg.  

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning. 

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber. 

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte Helsingør Stiftsadministration for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskoppen. 

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Helsingør Stift pr. mail til: kmhel@km.dk, og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.  

Opslået:  19. september 2023 
Udløber: 9. oktober 2023