Fortsæt til hovedindholdet
Ledige præstestillinger
Nyheder

Ledig stilling som beredskabspræst

En stilling som beredskabspræst i Helsingør Stift er ledig. 

Det er en forudsætning, at ansøgere er ansat som præst i stiftet. 
Biskoppen fastsætter i et regulativ de nærmere bestemmelser for funktionen som beredskabspræst. 

Beredskabspræsten skal gennemføre en grundlæggende uddannelse med følgende indhold: 

  • Kendskab til den civile sektors beredskab, herunder gennemgang af redningsberedskabets opgaver og opbygning, forskellige former for katastrofesituationer, forholdene på et skadessted, kommando og kommunikationsstrukturer, politiets rolle m.v.
  • Kendskab til katastrofepsykologi
  • Kendskab til katastrofens teologiske problematikker, såsom lidelsens problem og sjælesorg, liturgi m.v.
  • Kendskab til førstehjælp
  • Honorering af funktionen sker med et årligt pensionsgivende funktionstillæg på 12.500 kr. (grundbeløb pr. 31. marts 2012), svarende til 14.489,96 kr. 
    Eventuelle spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til sognepræst/ledende beredskabspræst Susanne Steensgaard (tlf. 40 45 25 30, e-mail: SSAN@km.dk)
  • I arbejdet indgår funktioner som udføres både i København og Helsingør stifter.

https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/fakta/geografi/Sider/Geografi.aspx 

Der gøres opmærksom på at beredskabspræster skal sikkerhedsgodkendes. 
Samtaler afholdes af et udvalg bestående af Biskoppen over Helsingør Stift samt den Ledende Beredskabspræst i Region Hovedstaden. 

Ansøgningen stiles til Biskoppen over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør eller pr. mail: kmhel@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl.15.00. 

Opslået: 21. marts 2024 
Udløber: 18. april 2024 

Peter Birch 
Biskop