Helsingørstift.dk
Nyheder
Ådalen retræte

Retrætekursus for præster: Guds billede i mennesket

Der er tale om et retrætekursus på Ådalen Retrætecenter, hvor der - ud over tid i stilhed og hvile til bøn og meditation - også indgår en fælles undersøgende refleksion over tema.

Guds billede i mennesket - Guds længsel efter mennesket, og menneskets længsel efter Gud.

Det kristne menneskesyn bygger på den forestilling, at vi er skabt i Guds billede. Tager vi denne tanke for pålydende, bærer vi i os som det inderste i vores væsen en lighed med Gud. I denne identitetskerne er forankret en samhørighed med Gud, og vi må tro og have tillid til, at den også er skabende og dannende.  

Heraf opstår menneskets evne for medfølelse, taknemmelighed og glæde. Herfra kommer vores længsel efter Gud, - og her mærker vi Guds længsel efter os. På dette retrætekursus vil vi - hver for sig og i fællesskab - sætte ord på erfaringen af gudbilledlighedens dannende kraft i vores liv. 

Vi følger gennem retrætedagenes rytme af refleksion, andagt og hvile det spor, som bøn og meditation sætter. Vi vil lade Bibelen tale gennem lectio divina, og vi vil spørge til sakramenterne som døre til fordybelse af relationen og genkendelse af Guds billede. 

Retrætekurset er en mulighed for tilbagetrækning efter en travl julemåned og kræver ingen særlige forudsætninger, men lyst og mod til at se på sit liv og sit arbejde i gudbilledlighedens perspektiv. 

Retrætekursus for præster: Guds billede i mennesket - Guds længsel efter mennesket, og menneskets længsel efter Gud
 

Tid: Søndag den 9. januar, ankomst fra kl. 17, og aftensmad kl. 18 – onsdag den 12. januar ca. kl. 14, hvor der er afrejse efter frokost. 

Sted: Ådalen Retræte | Gl. Viborgvej 400 | 8920 Randers NV |

Transport:  Der kan evt. arrangeres fælleskørsel i biler efter gudstjenesten søndag.  
Pris: 2350,- kr. som kan betales af kirkekassen. Transportudgifter kan dækkes af Helsingør Stift. 
Tjenestefri: Der kan søges om tjenestefri gennem stiftet. 
Arrangør: Helsingør Stift v. sognepræst Betina Bolvig, sognepræst Bettina Krarup 
Retræteledelse: Uddannelsesleder på FUV Peter Ruge. 
Tilmelding: Betina Bolvig. Indbetaling af kursusbeløbet på konto 0216-4069030432 (Helsingør Stift) senest den 8. oktober 2021. Husk at anføre eget navn, sogn og retrætekursets navn.  
Yderligere oplysninger: 
Betina Bolvig 5185 8808 – Bettina Krarup 2022 1968