Nyheder
Nyheder

Virtuel debataften om gudstjenesten

FOR PRÆSTER OG MENIGHEDSRÅD: Giv biskopperne noget at arbejde med, når de efter den 26.3. 2021 skal tage stilling til, hvad der skal ske med gudstjenesten.

Billede fra nadver

Skal nadveren indtages knælende, stående eller gående? Og hvem skal bestemme det? Det er et af de spørgsmål, biskopperne skal tage stilling til efter den 26. marts. (Foto: Arkiv)

Torsdag aften den 18. marts kl. 19-21 er der en sidste lejlighed til at give sin mening til kende om, hvad der skal ske med gudstjenesten.

Teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen og sognepræst Jørgen Demant har arrangeret et møde for alle menighedsråd og præster i Helsingør Stift. 
 

Klik her for at deltage i mødet
 

I 2019 udkom tre rapporter om gudstjenestelivet i Danmark. Rapporterne er udarbejdet af tre fagudvalg på foranledning af biskopperne. Planen var at påbegynde et arbejde med fremtidens gudstjeneste på baggrund af en forudgående bred, folkelig debat. Den debat blev desværre sat i stå af coronaepidemiens udbrud, nedlukning af samfundet og helt nye udfordringer for folkekirken og dens gudstjenester.

Derfor blev fristen for indsendelse af kommentarer og svar på de mange spørgsmål, der blev sat til debat med de tre rapporter, udsat til 26. marts i år.

Det er lige om et øjeblik! Derefter tænkes denne første runde af gudstjenestedebatten afsluttet, og biskopperne vil tage stilling til det videre forløb.

Denne debataften er en chance for at få givet biskopperne noget mere at arbejde med - nu debatten så brat blev standset af corona, og der langt fra kom så mange input fra menighedsrådene, som der ville være kommet under normale omstændigheder.

Så mange som muligt opfordres til at finde tid til at klikke ind til en forhåbentlig spændende aften, og derefter sende jeres kommentarer til denne adresse: folkekirkensliturgi@km.dk.

 

PROGRAM

19.00-19.05: Velkommen ved teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen

19.05-19.20: Gudstjenestens dybe rødder og nye toner – samspillet mellem gejstligt tilsyn og lokal frihed” v/biskop Elof Westergaard

19.20-19.35: Hvem elsker du mest – far eller mor?” v/organist i Sorgenfri kirke Peter Navarro Alonso

19.35-19.50: Hvad har corona-gudstjenesten lært os om, hvad en gudstjeneste er? v/sognepræst i Lyngby Jørgen Demant

19.50-20.00: Pause

20.00-21.00: Åben debat under ledelse af Jørgen Demant og Eva Holmegaard Larsen

Debatten vil forholde sig til følgende overordnede spørgsmål:

  • Hvad er det, der gør gudstjenesten til gudstjeneste for dig? Hvad sætter du mest pris på i en gudstjeneste?
  • Hvad er vigtigt for dig – en gudstjeneste, som er genkendelig søndag efter søndag og uanset hvor du går i kirke – ELLER en gudstjeneste, som indeholder nye og anderledes elementer?
  • Hvor meget i gudstjenestens liturgi skal være op til det enkelte menighedsråd at bestemme, og hvor meget skal ligge fast?
  • Hvad får du ud af de nye salmer?
  • Hvad skal der bedes om i en gudstjeneste?
  • Føler du dig som en del af et fællesskab, når du er i kirke? Og hvor oplever du fællesskabet stærkest?
  • Er der elementer eller dele af en gudstjeneste, som du synes har for stor vægt – og i givet fald: hvorfor? Og er der elementer eller dele af gudstjenesten, som du gerne vil opprioritere – og i givet fald: hvilke og hvorfor?
     

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆS MERE OM LITURGIDEBATTEN

Læs her om baggrunden for debatten og om de andre debatmøder, der er blevet holdt i Helsingør Stift.