Nyheder
Nyheder

Skabeloner forenkler sognets kommunikation

Facebook, kirkeblad, nyheder og aktivitetsomtaler på hjemmesiden. Det kan være svært for mindre sogne at finde ressourcer til at klare de mange kommunikationsopgaver. Kurset her hjælper med rammer, der gør opgaven lettere.

Hænder på computer

 

Har I så travlt i dit sogn, at der ikke altid er tid til kommunikationen? Det kan du gøre noget ved. Dette kursus introducerer skriveskabeloner som skriveværktøj til at løse de mest almindelige skriveopgaver, du møder i arbejdet med kommunikation. Folkekirkens medarbejdere oplever ofte et stort arbejdspres, især omkring højtider. Efter en periode med indkøring og indarbejdelse af skriveskabeloner i din arbejdsdag, vil du opleve, at skriveskabeloner sparer tid, samtidig med at de hjælper dig med at skrive tekster med høj gennemslagskraft.

Kurset fokuserer på modtagerorienteret kommunikation. Hvordan kan folkekirken kommunikere på en måde, så flere opfatter det kirken laver, som relevant? Med få enkle virkemidler kan du gøre dine tekster mere modtagerorienterede. Skriveskabelonerne fungerer som en slags ramme, der ved hver skriveopgave guider dig hurtigt frem til en færdig, modtagerorienteret tekst.

Kurset henvender sig til kirke- og kulturmedarbejdere, præster, kordegne, organister og andre, der arbejder med kirkens kommunikation.

Du får skriveværktøjer til at:

  • Få kirkens nyheder og fortællinger ud til menighed og lokalsamfund
  • Styrke kirken og dens aktiviteter ved via kommunikation at skabe større fremmøde til gudstjenester og arrangementer
  • Nå, tiltrække og engagere nye mennesker i menigheden
  • Sætte navn og ansigt på kirkens og sognets nøglepersoner
  • Sætte og holde samtalen om kirken og troen i gang.

Kurset ligger den 4. november kl. 9.30-14.30 og foregår i Hørsholm sognegård. Det er gratis for folk, der arbejder med kommunikation i Helsingør Stift. Tilmelding sker til Malene Bjerre på mabje@km.dk.

Læs mere om kurset her.