Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Retræte for præster - Nadverritualet og ”det indre menneske”

Netværk for kristen spiritualitet inviterer dig og dine præstekollegaer på retrætekursus, hvor nadverritualet er omdrejningspunktet.

Den sidste nadver - Leonardo Da Vinci. Wiki Commons.

Retræten tager afsæt i nadverritualet, og den bøn, som vi møder ugentligt med formuleringen ”det indre menneske”, at det må blive styrket ved, at Kristus ved troen tager bolig i vore hjerter. Vi vil på denne retræte arbejde med at forankre nadverens ritual i kroppen.

Vi følger gennem retrætedagens rytme af stilhed, andagt og hvile det spor, som erfaringen af hjertes opmærksomhed sætter. Vi vil lade Bibelen tale gennem Lectio Divina, og vi vil spørge til sakramenterne som døre til fordybelse.

Retrætekursus er en mulighed for tilbagetrækning efter en travl julemåned. Dagene er tid til Gud og til mig selv. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage, men lyst og mod til at lade ny inspiration vokse frem til livet og arbejdet i menigheden.

Ådalen er det eneste egentlige retrætested i Danmark. Det er præget af de daglige andagters rolige rytme og af en tiltalende enkelhed i indretning og forplejning. Der er enkeltværelser til alle. Stedet er omgivet af skov, og der er mulighed for at gå de dejligste ture.

Tid: søndag den 14. januar, ankomst fra kl. 17, og aftensmad kl. 18 – onsdag den 17. januar ca. kl. 14, hvor der er afrejse efter frokost

Sted: Ådalen Retræte | Gl. Viborgvej 400 | 8920 Randers NV | https://aadalenretraete.dk/

Transport: Der arrangeres fælles kørsel i biler efter gudstjenesten søndag.

Pris: 2500,- kr. som kan søges dækket af kirkekassen. Transportudgifter kan søges dækket af Helsingør Stift. Sengelinned kan medbringes, eller tilkøbes ved ankomst for 100,- kr

Tjenestefri: Der kan søges om tjenestefri gennem stiftet

Arrangør: Netværk for kristen spiritualitet i Helsingør Stift

Retræteledelse: Peter Ruge,  præst, retræteleder og tidl. uddannelsesleder på FUV

Tilmelding: Betina Bolvig BBF@km.dk. Indbetaling af kursusbeløbet på konto 0216-4069030432 (Helsingør Stift) senest den 23. okt. 2023. Husk at anføre eget navn, sogn og retrætekursets navn

Yderligere oplysninger: Betina Bolvig 5185 8808, Bettina Krarup 2022 1968, Charlotte Nørballe 45821670