Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Migrantudvalget: Studietur til Malmø

Migrantarbejdet i Den Svenske Kirke har været i gang i mange år. Derfor inviterer Migrantudvalget i Helsingør Stift på studietur over Øresundsbroen til Fosie i Malmø den 18. januar 2024. 

Foto: David Castor, Wikimedia Commons

Migrantarbejdet i Den Svenske Kirke har været i gang i mange år. Vi krydser Øresundsbroen og hører hvad vores søsterkirke har gjort sig af erfaringer – og tager inspirationen med hjem til brug i vores egen lokale sognevirkelighed.

Kom med på en éndags studietur til boligområdet Fosie, Malmø, hvor vi skal lade os inspirere af hvordan Svenska Kyrkan har grebet arbejdet blandt migranter an. I Malmøområdet har de haft migrantarbejdet i fokus i mange år, og to præster vil fortælle os hvad de gør - og hvorfor.

Efter frokost går vi en tur i området og derefter er der mulighed for dialog med nogle af de migranter, som kirken har rakt ud til. Det endelige program rundsendes som mail til de tilmeldte deltagere forud for dagen. 

Husk at der kan være stor inspiration i at være afsted et par stykker fra samme kirke.

Praktiske oplysninger: 

  • Torsdag den 18. januar 2024 kl. 9.00-17.00 (ca.). Mødested: Københavns Hovedbanegård
  • For præster, kirkefunktionærer, menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede.
  • Pris: 400 kr. som inkluderer transport t/r fra Københavns Hovedbanegård samt frokost og kaffe. Beløbet betales til stiftet på 0216 – 4069 030 432 / ”mærke MU-(og navnet på indbetaler)”
  • Begrænset antal pladser: Max 20 personer
  • Tilmelding til Elisabeth Krarup de Medeiros: ek@km.dk
  • For mere info: Kontakt Jan Asmussen jsas@km.dk / 4495 0115 eller Elisabeth Krarup de Medeiros ek@km.dk / 6116 0037
  • Mødetid og sted: Vi mødes på Kbh H. Præcis sted og minuttal eftersendes i deltagerbrev. Mødested: Trefaldighetskyrkan, Fiskehamngatan 3, Malmø

Uddrag fra biskoppens nytårshilsen 2022: 

En kirke for andre 

Den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer formulerede det engang sådan, at den kristne kirke i sit inderste væsen er til for andre. Det gælder også for folkekirken, at den skal være for de andre. Også de stadigt flere i vores land, der ikke har forældre eller bedsteforældre med dansk pas. Men hvad betyder det for os som kirke, at de mennesker der bor i vores sogne, er en mere broget skare end tidligere? 
Det gælder for stort set alle sogne i Helsingør Stift, at der findes større og mindre grupper af indvandrere eller efterkommere af indvandrere. 
(…)  Skal vi gøre noget anderledes fremover? 
Hvis vi skal blive bedre til at få kontakt med migranter, flygtninge og deres efterkommere, kræver det et bevidst opsøgende arbejde. Vi er heldigvis godt i gang mange steder og jeg håber, at mange fortsat vil tage del i arbejdet. 
Lad os sammen arbejde for en stærk folkekirke – en kirke for alle.

Læs hele biskoppens nytårshilsen 2022 her