Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Læs biskoppernes høringsvar om afskaffelse af store bededag 

Danmarks biskopper sender høringssvar om afskaffelse af store bededag som helligdag til kirkeministeriet og beskæftigelsesministeriet

Biskop Peter Birch har onsdag d. 18. januar sendt et høringssvar til kirkeministeriet og beskæftigelsesministeriet vedrørende lovforslaget om at afskaffe store bededag. Det sker på vegne af alle landets biskopper.

Du kan læse hele høringssvaret her

I hørringssvaret giver biskopperne udtryk for deres klare holdning til regeringens ageren i denne sag:

"Vi skal indledningsvist bemærke, at vi ikke anerkender den præmis, der ligger til grund for lovforslaget, og vi protesterer imod, at Bededag ophører med at være helligdag og fridag".

Ligesom de fortsat opfordrer regeringen til at gå dialogens vej og inddrage hele folkekirken:

"Vi vil derfor opfordre regeringen til at kalde sit forslag tilbage, og indgå i den gode danske tradition for samtale."