Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Kursus: Hvordan kan vi fremme et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen?

Arbejdsmiljøudvalget for Helsingør Stift inviterer til to kurser om godt arbejdsmiljø for præster, menighedsrådsmedlemmer og ansatte i kirken. Lektor Erling Andersen vil bidrage med konkrete idéer til at forebygge problemer og underbygge det gode arbejdsmiljø

 

Enhver arbejdsplads kan arbejde med at udvikle et arbejdsmiljø, der hæmmer alvorlige konflikter i at udvikle sig. Det handler om at minimere eller ændre forhold i arbejdsmiljøet og i arbejdspladsens kultur, som øger risikoen for mobning.

Sammen med Erling Andersen, lektor ved Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter (FUV), skal vi drøfte den ledelsesopgave, der hænger sammen med arbejdsmiljø, forebyggelse af krænkende handlinger og mistrivsel. Vi tager udgangspunkt i spørgsmålene:

  • Hvad vi kan gøre for at skabe en god arbejdsplads?
  • Bruger vi de muligheder, vi allerede har for at forebygge mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø?

Vi arbejder med konkrete muligheder og 'hands-on'-tiltag, så alle kommer hjem med idéer til, hvordan der kan arbejdes på at fremme arbejdsmiljøet med de eksisterende midler.

Program:

17.00-17.30: Velkomst, opridsning af aftenen og kort oplæg

17.30-21.00: Hvilke muligheder har vi for at forebygge mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø? Der veksles mellem gruppesamtaler og korte oplæg i løbet af aftenen. Vi får mulighed for at se på vores egen praksis, dele gode erfaringer, afsøge nye muligheder og prøve nye værktøjer.

Der indlægges en pause til sandwich.

Kurset udbydes én gang i Lillerød Sognegård og én gang i Ballerup Sognegård. Deltagelse er gratis.

 

Lillerød Sognegård 28. februar 17-21:

Adresse: Kirkehaven 5, 3450 Allerød

Tilmelding via dette link

 

Ballerup Sognegård 1. marts 17-21:

Adresse: Præstevænget 2A, 2750 Ballerup

Tilmelding via dette link

Kursets indhold er det samme begge aftener, så man skal kun tilmelde sig en af dem.

Kontakt: Uddannelseskonsulent Pernille Nærvig pnp@km.dk