Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Invitation til landemode 2022

Landemode 2022 i Helsingør Stift afholdes lørdag den 1. oktober. Og starter i Helsingør Domkirke kl. 10.00 Landemodegudstjeneste for alle. Find invitationen her og læs mere om tilmelding og praktiske oplysninger.


"Det er en glæde igen i år at kunne invitere menighedsrådsmedlemmer, kirkefunktionærer, præster og andre medarbejdere til stiftsdag lørdag den 1. oktober 2022 i Helsingør. 

Dagen begynder med en festlig gudstjeneste i domkirken, hvor provst Yvonne Alstrup, Gentofte, prædiker. To nye provster, Marianne Telling, Rudersdal Provsti, og Sophie Juel, Frederiksværk Provsti, bliver kreeret. Præster opfordres til at møde i ornat. 

Bemærk, at dagen i år begynder allerede kl. 10.00 og slutter kl. 16.00. 

Efter gudstjenesten nyder vi frokosten på Marienlyst Strandhotel med efterfølgende årsberetning og en række spændende indslag om kirkelivet i Helsingør Stift. Bl.a. medvirker det nyetablerede stiftskor, Vokalensemblet Suona. 

Årets modtager af Stiftsinitiativprisen vil traditionen tro også blive afsløret af Stiftsrådets formand. 

Læs mere om stiftets initiativpris her.

Indbydelsen sendes til alle menighedsråd. Jeg beder om, at denne indbydelse når frem til så mange som muligt." 

- Peter Birch 

Tilmelding

Tilmelding Menighedsrådsmedlemmer, kirkefunktionærer og præster tilmelder sig til menighedsrådets formand. 

Formanden tilmelder senest den 9. september 2022 det samlede antal ved at indbetale 490 kr. pr. deltager til: Helsingør Stift, kontonr. 0216-4069030432.

Indbetalingen bedes mærket: "Tilmelding til landemode fra SOGNET menighedsråd." Tilmeldingen er bindende. 

Deltagerbetalingen, der kan afholdes af kirkekassen, dækker bl.a. frokostbuffet, 1 øl/vand og kaffe/the. 

Praktiske oplysninger 

Parkering: Det kan være vanskeligt at finde parkeringspladser en lørdag i det indre Helsingør. Der er mange P-pladser ved Marienlyst Strandhotel - ca. 1,5 km nordvest for domkirken. 

Omklædning: Præster indbydes til at deltage i landemodegudstjenesten i ornat. Der er mulighed for omklædning i Domkirkens Hus, Sct. Olai Gade 53.

Find også invitation og program til landemode 2022 her.