Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Biskoppen: ”Menighedsrådene har afgørende betydning for den grønne omstilling”

”Den grønne omstilling optager mange mennesker, og derfor skal den på dagsordenen i forbindelse med valgene til menighedsrådene i efteråret,” lyder det fra biskoppen.

Foto: Inge Thormann

Af Peter Birch, biskop over Helsingør Stift

Solen skinnede, flagene blafrede i en let sommervind, og Vallensbæk var klædt til fest en mandag morgen i starten af juni. Sammen med kirkeminister Morten Dahlin og borgmester Henrik Fomsgaard Rasmussen deltog jeg den 3. juni i indvielsen af Vallensbæk Kirkeskov. 46.000 træer er blevet plantet på 16 hektar jord, der tidligere har været dyrket som landbrugsjord. Vallensbæk menighedsråd, der ejede de ti hektar, og Vallensbæk kommune, der ejede seks hektar, gik sammen i et flot samarbejde, og med støtte fra Klimaskovfonden er jorden nu tilplantet med træer, der en dag vil være en blandet løvskov. Projektet vil på samme tid kunne byde på naturoplevelser for borgere i Vallensbæk, øge områdets biodiversitet og bidrage til en reduktion af CO2.

Vallensbæk Kirkeskov er blot ét blandt mange eksempler på, at folkekirken tager aktivt del i den grønne omstilling, vi som samfund er i gang med. Jeg glæder mig over de mange tiltag, små som store, der finder sted. Senest har vores eget grønne udvalg i stiftet udarbejdet en oversigt over energiforbruget i stiftets sogne. Tilbagemeldingerne fra sognene giver nu overblik over energiforbruget i det enkelte sogn, og materialet kan bruges som et værdifuldt redskab, når det enkelte menighedsråd skal prioritere, hvor de grønne gevinster er størst.

Netop menighedsrådene er afgørende for, at den grønne omstilling føres igennem i folkekirken. Det er menighedsrådet, der skal træffe beslutningerne om omlægning af jord, ændret brug af varmekilder i vores bygninger, overgang til mere bæredygtige måder at drive kirkegårde på og meget mere. Den grønne dagsorden optager mange mennesker, og derfor er det også vigtigt, at den synliggøres som tema i forbindelse med valgene til menighedsrådene i efteråret. Som medlem af menighedsrådet får man direkte medindflydelse på, hvordan folkekirken yder sit bidrag til en mere bæredygtig udvikling, der sikrer, at også kommende generationer har de nødvendige ressourcer, livsbetingelser og rum for undren og taknemmelighed.

Gak ud, min sjæl, betragt med flid
i denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver.

Jeg ønsker alle en god og frydefuld sommer – og alt godt i arbejdet med den grønne omstilling.