Kontakt
Biskop Lise-Lotte Rebel

Biskop Lise-Lotte Rebel

Kontakt

Vor Frue Kloster 
Hestemøllestræde 3 A  
DK-3000 Helsingør

E-mail: llr@km.dk, tlf. 49 21 35 00 
Træffes bedst kl. 10-12 
 

Biografi

Biskop Lise-Lotte Rebel, født 23. jan. 1951, gift med professor dr.theol. Bent Flemming Nielsen.

1978:      Embedseksamen fra Københavns Universitet
1978-80: Embede ved Utterslev kirke
1980-87: Embede ved Islev kirke
1987-95: Embede Helsingør Domkirke 
1995:      Biskop over Helsingør Stift
1996:      Tildeles Dannebrogsordenen
2001:      Ridder af 1. grad, Dannebrogsordenen
2014:      Kommandør af Dannebrogsorden

Andet

 • Ophold og gæstelærer i USA, Princeton Theological Seminary og Pittsburgh Theological Seminary, 2001 og 2003
 • Deltager i paneldiskussion på Barthkonferencen i Emden 2008
 • Keynote speaker v. internationalt seminar om Barth og Luther på Friedrich Schiller Universität, Theologische Fakultät, Jena 2009
 • Formand for Sjællands Kirkemusikskole 1995-2005
 • Unicefs præsidium fra 1999
 • Bestyrelsen for Skt. Lukas Stiftelsen.
 • Medlem af ”Academy of Homiletic”

Litteratur

 • Bidragyder til Ökumene im Denken Karl Barths Theologie und Ihre interkonfessionelle Rezeption. Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 2020.
 • Bidragyder til Den store fortælling – et maleri af Arne Haugen Sørensen. Kunstforeningen Soli Deo Gloria, 2019
 • Bidragyder til ”Karl Barth im europäischen Zeitgeschehen” (herausgegeben von Michael Beintker, Christian Link, Michael Trowitzsch), Theologischer Verlag Zürich 2010.
 • Bidragyder til antologien ”Min mor døde – min far døde”, redigeret af Peter Olesen, Kroghs Forlag 1999
 • Bidragyder til antologien ”Det glade hjerte lever længst”, redigeret af Inge og Erling Møllehave, Lindhardt og Ringhof 2007
 • Bidragyder til antologien ”Man kan ikke føre solen bag lyset” i samtale med Johannes Møllehave, Forlaget Bindslev 2007
 • Bidragyder til ”Tre religioner - litterære tekster", Haase og Søn 2007
 • Kronikker, klummer, artikler og prædikener til Stiftsbøger og stiftsblade, folkekirken dk, aviser og blade.

Biskopper i Helsingør Stift

J.B. Leer-Andersen 
1961-1980

Johannes Johansen
1980-1995

Lise-Lotte Rebel
1995-

Kalender

Biskoppens opgave er at føre tilsyn med kirkerne i stiftet og at støtte op om det kirkelige arbejde rundt om i de lokale sogne. Se biskoppens kalender her.

Pressefoto

Presse og arrangører kan frit bruge dette foto af Miklos Szabo.