helsingoerstift.dk
Kommende biskop Peter Birch

Kommende biskop: Peter Birch

Den 1. februar 2021 tiltræder Peter Birch som ny biskop i Helsingør Stift. Han blev valgt med 53 procent af stemmerne i første valgrunde, der fandt sted den 13. oktober 2020. Læs mere om bispevalget her.

 

Om Peter Birch

Peter Birch (født 1962) har læst teologi ved Københavns Universitet og ved Kirchliche Hochschule i Berlin. Han er cand.theol. fra 1989. Blev i efteråret 2020 valgt til biskop over Helsingør Stift og tiltræder 1.2.2021. Han er er den 4. biskop i Helsingør Stift siden stiftet blev oprettet ved udskillelse fra Københavns Stift i 1961.

Peter Birch er født i Randers og opvokset i Ebeltoft.  

Før Peter Birch blev biskop, var han provst i Gentofte provsti (2013-2021) og medlem af bestyrelsen for Danmarks Provsteforening 2016-2020, heraf de sidste to år som formand.

Ridder af Dannebrog januar 2020. 

Peter Birchs uddannelse 

 • Peter Birch blev student fra Grenå Gymnasium 1981. Efter et sabbatår, der bl.a. blev brugt på en 3-måneders rundrejse i USA, begyndte han at læse teologi ved Københavns Universitet i 1982. Han besvarede i 1988 en prisopgave i den schweiziske teolog Karl Barths teologi (sølvmedalje) og tog herefter et semesters ophold i det daværende Vestberlin, inden han afsluttede studierne i København.

Peter Birchs karriere

 • Peter Birch fik sit første præsteembede i Grøndalskirken, Københavns Stift (1990-94). I 1994 søgte Kristeligt Dagblad en kirkeredaktør, en post, Peter Birch bestred i 1994-2000. Herefter fulgte en periode som forlagschef i Bibelselskabet/Vajsenhuset (2000-2006), hvor Peter Birch bl.a. forestod arbejdet med Den Danske Salmebog 2003. I 2006 blev Peter Birch sognepræst i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn, hvor han var indtil 2013, hvor han blev sognepræst i Hellerup og provst for Gentofte provsti. Han blev valgt til biskop over Helsingør Stift i efteråret 2020 (tiltræden 1.2.2021).

Peter Birchs tillidshverv

 • Peter Birch har gennem årene været aktiv i en række bestyrelses- og foreningssammenhænge, bl.a.:
 • Medlem af bestyrelsen for fobu, tidl. Menighedernes Daginstitutioner 2006-2016, heraf formand 2008-2016 www.fobu.dk
 • Medlem af bestyrelsen for Distriktsforeningen for Menighedsråd i København og på Frederiksberg 2009-2013
 • Medlem af Københavns Stifts udvalg for Liturgi og gudstjeneste og af redaktionen for Københavns Stifts årbog/debatmagasin 2010-13
 • Medlem af bestyrelsen for Den sociale fond for børn og unge 2011-13, www.densocialefond.dk
 • Medlem af bestyrelsen for Danmarks Provsteforening 2016-2020, formand fra 2018
 • Medlem af bestyrelsen for Gl. Hellerup Gymnasium siden 2017
 • Formand for Helsingør Stifts Udvalg for teologisk efteruddannelse 2017-2021
 • Medlem af Budgetfølgegruppen, Kirkeministeriet 2018-20

Ledelse og undervisning

Peter Birch har gennemført folkekirkens obligatoriske provsteuddannelse 2013-15 og har forud for det gennemført dele af diplomuddannelsen i ledelse ved UCC (2010-12). I perioden 2010-13 underviste Peter Birch kommende præster i hymnologi/salmekundskab på Pastoralseminariet i København, ligesom han har været underviser på folkekirkens intro-kurser for nyansatte.

Udgivelser og skribentvirksomhed

 • Peter Birch har udgivet en bog om de danske salmer – Salmemaraton (2008) – skrevet sammen med organist Lars Sømod Jensen.
 • Han har redigeret et udvalg af de danske salmer i engelsk oversættelse, Hymns in English 2009, sammen med Birgit Meister og Anita Hansen Engdahl.
 • Han har desuden skrevet en mindre bog om Vor Frelsers Kirke (2009).
 • Peter Birch var medlem af redaktionspanelet bag det fagteologiske tidskrift Kritisk Forum for Praktisk teologi 2013-18, medforfatter til arbejdsmiljømaterialet Den gode Kollega 2.0 (udgivet af Præsteforeningen 2018) og har været tilknyttet kirke.dk som fast klummeskribent.