Materiale om kontrol
Nyheder

Bryllupsseminar om kontrol

Af konsulent Eva Holmegaard Larsen

Inviter de kommende brudepar i sognet til en dag, der både indeholder praktiske informationer og tid til fordybelse i parrenes egen historie og forhold til det at blive gift i en kirke.

Forslag til program:

Kl. 10: Mødes i kirken til en samtale om vielsesritualet, musikken, rummet, traditioner mm.

Kl. 11.30: Frokost i sognegården (gerne lidt festligt og bryllupsagtigt)

Kl. 12.15: Oplæg af præsten med efterfølgende samtale

Kl. 13.00: Gruppearbejde, f.eks. delt op i brude og gomme

Kl. 14.00: Kaffe og bryllupskage

                                                    ---    

Tema for bryllupsseminar: Kontrol

Som tema til præstens oplæg og det senere gruppearbejde vælges emnet ”kontrol”. Brudeparret får folk&kirkes temanummer om kontrol foræret i afskedsgave. Præsten sender på forhånd et link til artiklen ”Sådan får du effektivt kærligheden til at smuldre”, som brudeparrene har læst, inden de kommer.

Oplæg: En kort gennemgang af det gammeltestamentelige billedforbud.

Sådan lyder billedforbuddet i Det Gamle Testamente:

”Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden.” (5. Mosebog, kapitel 5)

Udlægning: Forbuddet går ud på, at man ikke må tro, man kan afgrænse Gud i et billede, en skulptur eller noget andet lavet af menneskehænder. Man må ikke prøve at tage magten over Gud ved at fastlåse ham i et billede.

Gud er gådefuld og uudgrundelig og netop derfor den magt, der kan bryde overraskende ind i dit liv, når du har tabt kontrollen.

Gud er håb, overraskelse, nye muligheder, hvor alt synes gået i stå. En vej ud af mørket.

Guds magt udfolder sig i frihed.

Læsning fra vielsesritualet om, hvordan Gud skabte mennesket i sit billede. ”Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os”. Som mand og kvinde skabte han dem. 

Menneskets gudbilledlighed betyder, at vi har del i Guds gådefulde uudgrundelighed. Derfor må heller ingen gøre sig billeder af hinanden, men bevare en respektfuld anerkendelse af, at et menneske altid er mere, end det ser ud til. En gåde. Og at ingen kender hinanden til bunds.

I et ægteskab gælder også et billedforbud. Prøver man at gøre sig faste billeder af hinanden og af kærligheden, dør kærligheden. Hvis det kun kan være på én måde for at være rigtigt, bliver det svært for kærligheden at ånde. Også kærligheden må have frihed for at udfolde sig. 

Gruppearbejde: Ti spørgsmål til brudeparret

1. Overvej i hvor høj grad, du “gør dig billeder” (drømme, idealforestillinger og faste forventninger) af – 

  • din elskede
  • dig selv
  • jeres kærlighedsforhold

2. Overvej, hvor det er vigtigt for dig at have kontrol over den anden, og hvorfor det er vigtigt for dig?

3. Johannes Møllehave har sagt: “Det vigtigste i livet er det, man ikke selv kan tage” – hvad mener han med det?

4. Hvorfor tror du, det er blevet så vigtigt for mennesker i dag at kunne kontrollere alting?

5. Når du bliver gift i en kirke, beder vi Gud om at velsigne jeres kærlighed. Hvad betyder velsignelse for dig?

6. I kirken vil I begge sige ja til hinanden ”i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer”. Hvad betyder det i forhold til kontrol?

7. I kirken citerer vi fra Paulus, der formaner os til at vise omsorg, mildhed, godhed, tålmodighed og overbærenhed. Der er altså noget, der er i vores magt. Hvor går grænsen mellem omsorg og kontrol?

8. I vores erotiske liv med hinanden er målet at tabe kontrollen. Hvad kan vi lære af det?

9. Hvem har kontrollen over bryllupsfesten? 

10. Er selve det at blive gift et forsøg på at få mere kontrol?