Klummer
Kirkens budskab kan ikke sælges som vaskepulver på tilbud

Kirkens budskab kan ikke sælges som vaskepulver på tilbud

Biskop Lise-Lotte Rebel besvarer spørgsmål om kirkens udfordringer som optakt til menighedsrådsvalget 2016.

Af Lise-Lotte Rebel

Hvad er folkekirkens største udfordring?

Folkekirkens største udfordring i dag er efter min vurdering at skaffe lydhørhed for forkyndelsen af det kristne evangelium, således at det fremstår troværdigt og tillidsvækkende, skaber tro og håb i en tid, som er præget af stor uro, usikkerhed og megen forvirring. Kristentro angår de bærende lag i tilværelsen.

Kristentro har med det at gøre, som ikke lader sig meddele med smarte reklameslogans eller busreklamer. I en tid med så meget ’støj’ i samfundet står kirkens budskab derfor i fare for at drukne imellem alt det andet.

Med en forenklet reklamekampagne kan det lade sig gøre at lokke flere tusinde folkekirkemedlemmer til at melde sig ud af kirken. Det samme kan ikke lade sig gøre den anden vej. Heldigvis, kunne man sige. Dertil er emnet for stort, for vægtigt, for vigtigt.

De største spørgsmål

Kirkens budskab kan ikke sælges som vaskepulver på tilbud. For det er et budskab, som har med de største spørgsmål at gøre. Og det tager tid. Det tager tid at forholde sig til spørgsmål om meningen med det det hele, det tager tid at høre et budskab om tilgivelse, forsoning og fred sådan, at det når helt ind i vores fortravlede og forvirrede sjæle.

Det kræver omtanke og nærvær at gribe øjeblikket som den tid, der leves i taknemmelighed og med forventning. Det kan tage et helt menneskeliv at slide sig igennem salmebogen og tekstrækkerne, igen og igen, blot for at opdage, hvilken rigdom der bliver ved med at flyde fra kirkens rum, hvor der fejres gudstjeneste.

På den baggrund kunne man sige, at det vigtigste for folkekirken det er ganske enkelt at være. At være til stede i folks og i folkets liv. At være nærværende, også når der ikke er store avisforsider eller tusinder af likes på Facebook. At være nærværende og have tid til at lytte til et ældre menneskes spørgsmål til præsten, om han eller hun ikke kunne tænke sig at drikke en kop kaffe over nogle af de spørgsmål, som trænger sig på i livet.

Efter min mening, så skabes folkekirkens troværdighed i det nære. I de nære relationer, i forholdet mellem et sogn og deres kirke, dets præster, menighedsrådet, de øvrige ansatte osv.

En vifte af aktiviteter

Sognets beboere kan trygt henvende sig til præsten i enhver af livets situationer. Og sognene kappes næsten om at tilbyde en vifte af forskellige muligheder for aktiviteter for alle aldersgrupper: Fra babysalmesang, junior- og konfirmandarbejde, ældreklubber, kunstforeninger til ægteskabskurser og sorggrupper. For blot at nævne nogle af de tilbud man kan finde i sognebladene eller i lokalavisen. Centralt i det hele står selvsagt søndagens gudstjeneste med evangeliets forkyndelse, dåb og nadver.

Hvilken rolle spiller menighedsrådet i den sammenhæng?

Menighedsrådet er det vigtigste demokratiske forum i folkekirkens liv. Valg til menighedsrådet er sognets tillidserklæring til de mennesker, som i helt konkrete opgaver skal varetage sognets interesser i kirken.

Desværre har menighedsrådsvalgene som regel ikke den store offentlige interesse, selv om der er tale om en institution, der har stor indflydelse på mangt og meget. Når jeg skriver ’stor indflydelse’ så betyder det, at der ifølge den kirkelige lovgivning er fastlagt klare regler for, hvad der er et menighedsråds opgaver og hvad der ikke er det.

Vælge nye præster

Den fornemste opgave er opgaven at vælge nye præster. Det er en kompliceret opgave, hvor både menighedsråd, biskop, provst og ministerium er involveret. Og det er en betroet opgave.

Her er menighedsrådet betroet det hverv at pege på den ansøger, som man mener bedst vil kunne varetage opgaven med forkyndelse, konfirmationsforberedelse og kirkelige handlinger i sognet.

Til de øvrige opgaver hører udarbejdelsen af budget for kirkens drift, opgaver med vedligeholdelse af kirke, kirkegård og præstegårde. Samt involvering i alle de aktiviteter, som foregår i kirkens regi.

At være medlem af et menighedsråd er både et ansvarsfuldt, spændende og krævende hverv. Jeg kan som biskop glæde mig over den flid, kreativitet og energi, som menighedsrådsmedlemmer i Helsingør stift udviser overalt.

Det er mit håb, at mange vil tage udfordringen op og stille op ved valget. Og jeg glæder mig til at skulle møde de nyvalgte medlemmer.

Jeg ønsker jer alle et godt menighedsrådsvalg.