Klummer
Julehilsen 2015: Lyset skinner i mørket

Julehilsen 2015:
Lyset skinner i mørket

Biskop Lise-Lotte Rebel skriver om at miste i lyset af julens budskab.


Kære præster, menighedsråd og ansatte i Helsingør Stift.

I en af Johannes Johansens adventssalmer hedder det:

Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge,

for natten om advent er tærende lang.

Vi længes, vi længes mod morgenens lykke,

mod solopgangs-timen med fuglenes sang,

thi Herren har svoret at komme i Ordet med styrke,

med almagt i Ånden til stede, som nærer vort håb, og som bærer vor glæde.

DDS 89 

Adventstidens dunkelhed og forventning får os til at rykke tættere sammen. Vi venter med længsel på solopgangstimen. Vi ser hen til julen, som skal komme.

Julens fødselsbillede med det spæde barn Jesus i en krybbe i stalden i Bethlehem taler til os alle, børn, unge og ældre. Her er den unge mor og de fattige hyrder, og her er de rige vismænd. Der er rum for alle.

Kristentroen taler så menneskeligt om Gud. Så menneskekærligt forkynder den Guds komme til vores verden, hvor man ham ”intet andet bød ham end stald og krybbe, kors og død”. Det er julens store glæde, at Gud vil det sådan. At han vil os så meget, at han vil dele livet med os, ledsage os selv i de mørkeste timer med alt, hvad det indebærer af smerte og jubel, savn og håb.

Intet menneske og intet menneskeligt falder udenfor det lys, Gud tændte julenat. Det skinner i mørket, og mørket kan ikke få bugt med det. Derfor tænder julen også et håb, der rækker udover vort mørke, et håb om en glædelig opstandelse, hvor ingen skal savnes, hvor den, der var ensom, skal finde hjertevarme, hvor den, der var svag, skal finde styrke, hvor den, der har mistet, skal trøstes.

Den glæde skal kirken bringe ud til hele folket. Ikke alene i julen, men hele året.

Med denne hilsen fra Helsingør stift sender jeg mine bedste ønsker for den tilstundende julefest samt ønsket om et velsignet Nytår med tak for uendeligt mange glædelige og berigende stunder sammen i 2015.

Lise-Lotte Rebel