Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Kursus i klasseledelse

01
jun

V.Finn Andsbjerg, konfirmandcenter.dk /FUV.

Det kan være en stor udfordring at lede en gruppe børn eller unge; ikke kun for nye, men såmænd også for mere erfarne præster og undervisere. Forberedelse og planlægning af det faglige sigte og indhold er vigtig, men en lige så vigtig forberedelse handler om klasseledelse. Hele samværet kan falde til jorden, hvis man ikke fra start klart får defineret og rammesat samværet.
Tanken med workshoppen er overordnet at sætte en samtale i gang om god klasseledelse. Desuden skal den enkelte inspireres til at afklare sig selv i arbejdet med minikonfirmander og konfirmander: ”Hvordan får jeg sat rammer og vist, hvor rammerne er?” Der vil også være en refleksion over, hvad der kan være årsag til uro og tabt koncentration.

Hensigten er at komme omkring de fysiske rammer, rammesætning og handling, og når tingene først går skævt, hvilke metoder der kan bruges for at sikre det bedst mulige forløb.

Tilmelding til religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen på cer@km.dk, seneste fredag d. 28. maj. Lokation følger< Tilbage til kalenderen

Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til mediekonsulent Malene Bjerre på mabje@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.