Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Kirke Care – kirke-nærvær i by og boligområder

02
feb

Kirke Care – kirke-nærvær i by og boligområder – diakoni i forhold til byens unge - Hvorfor og hvordan?


Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Helsingør Stifts diakoniudvalg og Samvirkende Menighedsplejer


Hvad er Kirke Care?

Kirke Care er et fælleskirkeligt diakonalt projekt med teams af uddannedefrivillige, som er på gaden i byens aften- eller natteliv med

nærvær, rummelig lydhørhed og omsorg. Kirke Care er udviklet som

pilotprojekt i Hillerød i et samarbejde mellem byens kirker og kirkelige

foreninger, Hillerød Kommune, Nordsjællands Politi og Natteravnene.

Kursusindhold

Kurset giver introduktion til, hvordan kirker sammen på en enkel ogpraktisk måde kan være nærværende i forhold til byens unge.Kurset giver baggrund for at overveje, om Kirke Care kan væreen inspirerende og nyskabende diakonal mulighed lokalt hos jer.Kurset giver overskuelig indsigt i, hvordan et Kirke Care-projektkan startes og udvikles ud fra jeres menighedspleje/kirke.

Tilmelding:

Tilmelding senest tirsd. d.19/1 til diakonikonsulent Thyge Enevoldsen, ten@km.dk
Pris inkl. forplejning:250 kr. på konto8075 2018699 til Samvirkende Menighedsplejer. Anfør deltagernavn og kursus ved betaling.

< Tilbage til kalenderen

Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til mediekonsulent Malene Bjerre på mabje@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.