Aktiviteter
Nyheder

Kursus for præster: Feminisme, skam og sprog

- og kvindesporet i prædiketeksterne mellem 2. søndag i fasten og Mariæ bebudelsesdag

#MeeToo har ikke sat mange spor i folkekirken. Måske fordi de fleste stiltiende tilslutter sig dens anliggende. Og fordi de mange beretninger om magt og krænkelser har været så grove, at man ikke kan andet end tage afstand. Men kirkens tavshed kan også skyldes en skyhed overfor at tage fat på, hvordan vi taler om og opfører os over for hinanden. For begynder vi først på det, hvem ved hvad der så kommer frem?

Når vi bliver sky, finder vi ofte erstatningsscener. Sagen om den danske sang er et eksempel. Her kom reaktionen lige fra statsministeren til os andre, at nu er det nok! Der må være en grænse. Som om den potentielt sky og potentielt krænkede kultur endelig fik luft. I hvert fald fik vi en af de vildeste skam-lege i mange år, hvor forhånelser og bebrejdelser kastes rundt til alle sider i en kamp om, hvem der egentlig er den krænkede?

Inden for kirken ser vi en fornyet interesse for liturgi, krop og sprog. Der efterspørges et inkluderende sprog, som tør lade køn, krop og forskellige erfaringer stå tydeligt frem, uden at det underlægges fælles normer, begrebet og hierarkiske magtrelationer, der ofte dominerer det teologiske sprog.

Er det også en erstatningsscene? I så fald forhåbentlig en af de mere frugtbare. Dette kursus har til formål at lede efter et sprog og en kirkelig praksis, der undgår at standardisere vores livserfaring og bekræfte traditionelle hierarkier, for at give plads til inkluderende forskellighed og måske beskytte mod skam-kastningens trivialitet.

PROGRAM

13.00 - 13.30  Mia Rahr Jacobsen, sognepræst: Feminisme og feministisk teologi, med fokus på krop og sprog og en nutidig feministisk kritik af lykke-forestillinger. Introduktion til bl.a. L. Isherwoods og E. Stuarts bog om ”Introducing Body Theology” (1998), og Sara Ahmeds ”The Promise of Happiness” (2010). Hvad siger sådanne tanker os i en kirkelig sammenhæng?

13.30 – 14.00 Mogens Lindhardt, fhv. rektor: Modreaktioner og anslag til en skam-teologi. Et oplæg om at stille sig på den anden side, og undersøge hvordan disse frigørelsesbevægelser påvirker og udfordrer mænd, men også kvinder. Hvorfor skaber de også skam hos nogle, og hvad siger de forskellige modreaktioner om skammens væsen? Birgitte Possings bog om ”Argumenter imod kvinder” (2018) vil blive inddraget som en skræmmende kilde. Men er der andre måder at håndtere skam og udskamning på, og kunne man forestille sig udformningen af en skam-teologi?

14.00 – 14.45 Kaffe og kage

14.45 – 15.15 Oplæg til prædike teksterne mellem 2. søndag i fasten og Marias bebudelsesdag

15.15 – 16.00 Gruppearbejde med prædiketeksterne

PRAKTISK

Dato: Onsdag d. 27. februar

Tid: kl.13-16

Sted: Vangede sognegård, Vangedevej 50 i Vangede

Parkering: på parkeringsplads Vangede Bygade 135 (der er adgang til kirken fra begge adresser)

Kursuslededere: Mogens Lindhardt og Mia Rahr Jacobsen

Tilmelding: til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen på email ehl@km.dk eller tlf. 22478984