Til præsterne
Vidensdeling

Vidensdeling

Liste over præster med specifik viden til inspiration.


 • Oplæg/temadag om samarbejde og godt kollegaskab - for præster, ansatte, og menighedsråd.

v. sognepræst, Marianne Telling, mt@km.dk

Har en master i konfliktmægling, fra det juridiske fakultet i København, færdig i 2009. Har skrevet opgave om Skammens betydning for konfliktforløsning.


 • Det gode arbejdsmiljø – samarbejde mellem MR, præster og personale

v. sognepræst, Lars Kruse, lark@km.dk

Er uddannet supervisor, har erfaring med dette og en del undervisningserfaring indenfor sjælesorg.


 • Undervisning og konfirmation af specialskole elever med en diagnose indenfor

autismespektrumsforstyrrelser (ASF)/ADHD

v. sognepræst, Annemarie Lund, alu@km.dk

Har gennem 10 år har undervist eleverne med autismeforstyrrelser, har været i med et netværk af præster i hhv. Roskilede og Helsingør Stift og har været med til at arrangere kurser med lærere, psykologer og talepædagoger fra Harløse Skole (specialskole).


 • Arbejdet med psykisk og fysisk handicappet konfirmander

 • Reformationshistorien, markering af jubilæumsåret

v. sognepræst, Susanne Norsk Østrup Leiding, snl@km.dk

Har i 13 år arbejdet med psykisk og fysisk handicappet konfirmander.

Deltager i to arbejdsgrupper i henholdsvis stiftet og i provstiet om markering af reformationsjubilæet.


 • Sorggrupper

 • Bibliodrama

 • Retræter

v. sogne- og hospitalspræst, Betina Bolvig, bbf@km.dk

Har ledet sorggrupper i godt 4 år. Har 2 to årige efteruddannelser i sjælesorg, igangværende psykoterapeutudd. Har taget en 2 årige uddannelse som Bibliodramaleder på TPC, samt en 1,5 årig uddannelse som Retræteleder ligeledes på TPC. Afholder korte Bibliodramaforløb for konfirmander – for voksne primært i forbindelse med retræter. Afholder både dags-, aften- og weekendretræter.


 • Foredrag om forholdet mellem teologi og naturvidenskab

v. konst. sognepræst, Poul Steenberg, poulsteenberg@gmail.com

Er også uddannet cand. scient. i kemi og har derudover sidefag i religionsvidenskab. Har anvendt sin naturvidenskabelige uddannelse i forbindelse med et teologiske speciale, der handler om skabelse set i lyset af moderne naturvidenskab.


 • Lysets mester – og mørkets” – foredrag om Caravaggio

 • Livet som sømands, ambassade– og kolonipræst i London

v. sognepræst, Thomas Reventlow Bruun, trb@km.dk

Har under en studieorlov i Rom studeret maleren Caravaggios billeder. Har i otte år været præst ved Den Danske Kirke i London, fungerede som socialattaché ved den danske ambassade og har

efter hjemkomsten siddet i Sømands-og Europakirkeudvalget under Danske Sømands-og Udlandskirker (DSUK).


 • At fange en forsamlings opmærksomhed

v. sognepræst Peter Fagerlund, pfag@km.dk

Optræder som tryllekunstner ved siden af præstegerningen. Peter Fagerlund er tidligere medlem af Magisk Cirkel Danmark og deltager hvert år i Blackpool Magic Festival i England. Han har arbejdet med formidling i en underholdningspræget form, hvor der lægges vægt på humor, fremtræden og relationen til publikum. Dette kan være til gavn i forbindelse med f.eks. konfirmandundervisning og foredrag.


 • Rådgivning om weekendretræter, dagsretræter og meditationsgudstjenester

v. sognepræst, Charlotte Nørballe, ckn@km.dk

Er uddannet retrætevejleder, har haft studieorlov med fokus på åndelig vejledning på luthersk grund, er

uddannet i sorggruppeledelse ved Samvirkende Menighedsplejer og har 2 årig sjælesorgsuddannelse. Har desuden deltaget i supervisionsforløb igennem 20 år.


 • Organisationsændringer i folkekirken

 • Forkyndelse for ældre

 • Konfirmationsforberedelse og skole – kirkesamarbejde

v. sognepræst, Bodil Olesen, boo@km.dk

Har en master i teologi og ledelse. Er tovholder for et netværk, der arbejder med forkyndelse for ældre og har deltaget i flere kurser i TPC regi herom. Har været formand for Ungdomsbyens Kirkeudvalg i 15 år og er medlem af religionspædagogisk udvalg.


 • Foredrag om Thomas Kingo

 • Med Folkekirkens Katastrofeberedskab i New York 11. september

v. sogepræst, Esper Silkjær, esi@km.dk

Har under studiet skrevet hovedopgave om Thomas Kingo og siden arbejdet videre med ham og holdt foredrag om ham.


 • Teologien i den måde man forvalter sit embede på - om tidsforvaltning, ledelse og grænser

v. sognepræst, Katrine Bjørn Andersen,

Har diplomuddannelse i ledelse, har været på mange arbejdspladser og har derfor en arbejdserfaringer mange steder fra. Vil gerne iværksatte initiativer og rundbordssamtaler for nyuddannede præster.