Til præsterne
Supervision

Supervision

Supervisionsordningen i Helsingør stift

Foto: Folkekirkens Grafiske Værktøjskasse


Supervision tilbydes alle præster i Helsingør stift ud fra et ønske om at støtte og dygtiggøre præsterne i det daglige arbejde og give mulighed for refleksion over egen praksis. 

Tilmelding
Kontaktperson mellem biskop, deltagere og supervisorer er sognepræst Christine Gjerris, Hellerup Kirke, Margrethevej 11 C, 2900 Hellerup, tlf. 3962 1105, mail: chg(at)km.dk


Deltagerne retter henvendelse til kontaktpersonen med ønske om supervision.

Tilmelding foregår i maj. Grupperne mødes 8 gange á 3 timer i perioden august - marts. Kontaktpersonen koordinerer præst, gruppe, supervisor og orienterer biskoppen om hvem, der deltager hvor og hvornår. Deltagerne får af stiftet refunderet transportudgift til supervisionssted efter gældende regler.


Uddannelse
Supervisorerne i stiftet har 6 års efteruddannelse i TPC-regi eller lignende (2 års grunduddannelse i sjælesorg og 4 års uddannelse i supervision):Supervisorer i Helsingør stift


Benny Birk Mortensen, fængselspræst, Herstedvester


Christine Gjerris, sognepræst, Hellerup (koordinator)


Helle Hentzer, skoletjenesten, Gentofte


Ib Lauritsen, sogne- og sygehuspræst, Hillerød


Lars Kruse, sognepræst, Herstedøster


Pia Sundbøll, hospitalspræst, Hvidovre  


Susanne Bjerregaard, fængselspræst, Vridsløselille


Tove Gade, sogne- og sygehusspræst, Gentofte