Til præsterne
Supervision

Supervision

Supervisionsordningen i Helsingør stift

Foto: Folkekirkens Grafiske Værktøjskasse

Supervision tilbydes alle præster i Helsingør stift ud fra et ønske om at støtte og dygtiggøre præsterne i det daglige arbejde og give mulighed for refleksion over egen praksis.

Hent folderen Supervision 2018-19 her (pdf-fil)

Tilmelding

Kontaktperson mellem biskop, deltagere og supervisorer er sognepræst Lars Kruse, Herstedøster Kirke, Herstedøstergade 5, 2620 Albertslund tlf. 5114 9210, mail: lark(at)km.dk.

Deltagerne retter henvendelse til kontaktpersonen med ønske om supervision.
Tilmelding er  20. juni 2018 for grupper i 2018/19.Grupperne mødes 8 gange á 3 timer i perioden september - april. Kontaktpersonen koordinerer præst, gruppe, supervisor og orienterer biskoppen om hvem, der deltager hvor og hvornår.

Deltagerne får af stiftet refunderet transportudgift til supervisionssted efter gældende regler.

Uddannelse

Supervisorerne i stiftet har 6 års efteruddannelse i TPC-regi eller lignende (2 års grunduddannelse i sjælesorg og 4 års uddannelse i supervision).

Supervision tilbydes alle præster i Helsingør stift ud fra et ønske om at støtte og dygtiggøre præsterne i det daglige arbejde og give mulighed for refleksion over egen praksis. 


Supervisorer i Helsingør stift


Benny Birk Mortensen, fængselspræst, Herstedvester


Christine Gjerris, sognepræst, Hellerup 


Helle Hentzer, skoletjenesten, Gentofte


Ib Lauritsen, sogne- og sygehuspræst, Hillerød


Lars Kruse, sognepræst, Herstedøster       (Koordinator)


Susanne Bjerregaard, fængselspræst, Vridsløselille


Tove Gade, sogne- og sygehusspræst, Gentofte