Til præsterne
Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø

Få hjælp til et godt kollegialt samarbejde

Præster

Præster til ordination i Helsingør Domkirke (foto: Kåre Gade)

For at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og for at forebygge konflikter har arbejdsmiljøudvalget for præster og provster taget initiativ til en værktøjskasse og et rejsehold. 

Værktøjskassen rummer en række råd og redskaber, der skal hjælpe med at byde nye kolleger velkomne, og som skal forebygge og løse samarbejdsproblemer. Værktøjskassen, som opdateres løbende, kan tilgås her.

Rejseholdet, som er en forsøgordning, består af et par præster i Helsingør Stift, der har erfaring med konfliktmægling.

Rejseholdets opgave er at føre samtaler (konfliktløsningsmøder) med præster, der har problemer med at samarbejde indbyrdes. Samtalerne sker, for at der kan komme en ligeværdig dialog i gang - konfliktpunkterne kan tales igennem og forhåbentlig løses, så der kan genetableres et samarbejde kollegerne imellem. Samtalerne foregår i fortrolighed.

Præsterne er ikke tvunget til at deltage, men biskoppen forventer, at alle bidrager til, at arbejdspladsen fungerer og deltager i arbejdet for et godt arbejdsmiljø, herunder under alle omstændigheder medvirker til en udredning af samarbejdsproblemers rod, omfang og mulige løsning.

Når konfliktmæglerpræsterne vurderer, at de har afsluttet en opgave, vil jeg og arbejdsmiljøgruppen blive orienteret om konkrete aftaler. Hvis der fortsat består samarbejdsproblemer mellem præsterne, vil jeg efter omstændighederne overveje andre tiltag.

Der kan også opstå konflikter i andre relationer i sognene, men rejseholdet tager sig alene af samarbejdsforholdene mellem præster indbyrdes.

Biskoppen understreger, at ordningen ikke på nogen måde skal afskære præster fra at henvende sig direkte til provst og biskop.


Arbejdsmiljøudvalget for præster og provster i Helsingør Stift:

Biskop Lise-Lotte Rebel (formand)

Provst Eigil Saxe

Provst Hans-Henrik Nissen

Arbejdsmiljørepræsentant Kim Fischer Nielsen

Arbejdsmiljørepræsentant Mikkel Højholt


Arbejdsmiljø-rejseholdet:

Per Melhof  
pem@km.dk

Marianne Telling
mt@km.dk