Til præsterne
Kurser og uddannelse

Retrætekursus for præster: De voksnes tilegnelse af dåben

14
jan

Som retræte er disse dage et tilbud om tilbagetrækning og fordybelse efter en travl tid. Som kursus er der tale om en afsøgning af det felt, hvor dåb får dybere mening for os som voksne. Med udgangspunkt hos os selv vil vi gennem personlig fordybelse søge at danne en bredere kontaktflade til dåbens virkelighed, så den kan opleves som en identitetsformende kraft i vores liv. På den måde giver kursusdelen tillige redskaber til videreformidling i sognet. Dagene er struktureret af undervisning, fælles refleksion, meditation, bøn indre øvelser samt perioder af stilhed.Læs mere her. PRIS: 3100 kr, som kan søges dækket af kirkekassen TJENESTEFRI: Der kan søges om tjenestefri gennem stiftet ARRANGØR: Helsingør Stift v. sognepræst Bettina Bolvig, sognepræst Bettina Niemann Krarup og pastor Karin Bjerg Helmersen, uddannede retræteledere/åndelig vejledere fra FUV samt præst, konsulent og uddannelsesleder på FUV Peter Ruge Tilmelding: Betina Bolvig på mail bbf@km.dk med indbetaling af kursusbeløbet på konto 0216-4069030432 senest 9. oktober 2018. Husk at anføre navn, sogn og kursets navn.


< Tilbage til kalenderen