Til præsterne
Kurser og uddannelse

Teologisk salon: Drop in-dåb

20
sep

DROP IN-DÅB.Hastværk eller Herrens værk? En aften med debat om et folkekirkeligt succesfænomen, der både vækkerbegejstring og modstand. Meningerne er mange, så der er lagt op til enspændende aften. GÆSTER Birgitte Kragh Engholm, præst i Sct. Matthæus kirke på Vesterbro ogmedinitiativtager til den første drop in-dåb. ”I Vesterbro sogn inviterede vi i september 2017 for første gang i Danmark til drop in-dåb. Dåbsritualet var det gode gamle autoriserede ritual fra 1992, men iscenesættelsen var anderledes. Men hvorfor overhovedet iscenesætte dåben på en anden måde end vi er vant til. Hvorfor er det ikke længere nok bare at tilbyde dåb i søndagsgudstjenesten og i lørdagens dåbsgudstjeneste? Eller på en stille onsdag eftermiddag? Hvorfor kan vi ikke bare gøre, som vi plejer? Hvorfor kan vi i det hele taget ikke bare gøre som vi plejer, når plejer plejer at fungere fint? Mit oplæg er med udgangspunkt i drop in-dåb en tour-de-force i, hvilke trends og tendenser vi skal kende og være opmærksomme på, hvis vi sammen skal udvikle folkekirken i en fremtidsgodkendt retning” Lone Fatum, tidl. lektor i Ny Testamente ved Københavns Universitet ogforegangskvinde inden for feministisk teologi i Danmark . ”Drop in-dåb. Betegnelsen er uheldig, fordi den signalerer let og hurtigt, dvs. ualvorligt og uforpligtende.Dåben som performativ handling er fortolkningssymbolik. Det kræver tilstedeværelsen af det fortolkningsfællesskab, som den døbte skal indlemmes i, og at den symbolske handling (vand og korstegning) og de anvendte dåbstekster indrammes og kontekstualiseres i en gudstjeneste, som med flere salmer og tekster og prædiken kan sætte dåbens indhold (nyt og anderledes liv) og betydning (syndstilgivelse) i relief.”


< Tilbage til kalenderen