Til præsterne
Kurser og uddannelse
12
nov

Lokalavisen - det nye kirkeblad?

Mange sogne eksperimenterer med at annoncere fast i lokalavisen i stedet for at sende kirkeblade ud. På kurset møder du en lokalredaktør, der fortæller, hvordan kirken kan gøre sig relevant for avisens læsere, og du får undervisning i, hvordan du skriver og opbygger artikler professionelt. DELTAGERE: Kommunikationsansvarlige i kirken UNDERVISER: Malene Bjerre TILMELDING: Senest 1. november til mediekonsulent Malene Bjerre, mabje@km.dk

13
nov

Fyraftensmøde: Teologi om et moderne liv om risiko og fare

JEG GÅR I FARE HVOR JEG GÅR - teologi om et moderne liv om risiko og fare. Fare er den trussel, vi udsættes for. Risiko løber vi selv. Men hvilken forskel gør den kristne livstydning for et moderne liv med både risiko og fare? Et oplæg af Mikkel Gabriel Christoffersen om spændingsfeltet mellem risikosociologi og samtidsteologi, og efterfølgende i dialog med professor Niels Henrik Gregersen. UNDERVISERE: Mikkel Gabriel Christoffersen og Niels Henrik Gregersen TILMELDING: Seneste 11. november til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, mail: ehl@km.dk

03
dec

Gløgg og juleprædikener

Vi udskifter julens stress med glæden ved at tage fat på årets store teologiske og homiletiske udfordring. Fire oplagte oplæg ved: Erik Høegh Andersen, Carina Wøhlk, Andreas Christensen og Eva Holmegaard Larsen. Herefter ”Running Christmas”, hvor vi går i kødet på julens tekster. TILMELDING: Senest 1. december til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, mail: ehl@km.dk

13
jan

Retrætekursus: Vær altid glade

PÅ SPORET AF GLÆDEN SOM FÆNOMEN OG ERFARING Glæden spiller en afgørende rolle i den kristne tradition. Den er forbundet med Guds skabende handling i mennesket. Dette retrætekursus tager afsæt i en basal sondring mellem to aspekter: den daglige glæde, der kommer og går. Og den dybereliggende glædestoning, som er tilstede uanset hvad der sker: glæde som Ånd. ARRANGØR: Helsingør Stift v/Betina Bolvig og sognepræst Bettina Niemann Krarup PRIS: 3.200 kr, som søges dækket af kirkekassen TJENESTEFRI: Der kan søges om tjenestefri TILMELDING: Senest 10. oktober til: Betina Bolvig på mailbbf@km.dkmed indbetaling af kursusbeløbet på konto 0216-4069030432 (anfør navn, sogn og kursets navn) Se invitationenher.

21
jan

Inspirationsdag: Børnegudstjenester

ARBEJDET MED BØRNEGUDSTJENESTER: HVAR ER GODT - HVAD ER NOK? I børnegudstjenesten er der både stor frihed og store krav om præcision, hvis vi skal derhen, hvor vi gerne vil med vores gudstjeneste. Hvad er nødvendigt, når vi inviterer børn i kirke – kan børnene være i det, og kan vi selv være i det? OPLÆGSHOLDERE: Andreas Thom, sognepræst i Glostrup kirke og medforfatter på ”Gud flyver forrest – en håndbog i børnegudstjenester”. Andreas Thom vil inspirere til arbejdet med børnegudstjenester – do’s and dont’s! Jytte Abildstrøm, dansk skuespiller og teaterdirektør på Riddersalen. Jytte Abildstrøm har lavet børneteater og dukketeater stort set hele sit liv, og har formidlet for børn, eftertænksomt og underholdende. Martin Hornstrup, organist i Gellerup Kirke, Århus og engageret i Forum for Børnesalmer. Martin Hornstrup vil tale om musikkens betydning ved børnegudstjenester, give eksempler på salmer til forskellige alderstrin og i det hele taget præsentere salmernes betydning for en vellykket børnegudstjeneste. PROGRAM: 09.00-10.30 Andreas Thom: At holde gudstjeneste for børn. 10.45-12:00 Jytte Abildstrøm: Når vi vil børn noget. 12.00-13.00: Frokost 13.00-14.30: Martin Hornstrup: Musikkens betydning i børnegudstjenester og præsentation af nye salmer for børn. TILMELDING: Senest d. 25. november til religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen, mailcer@km.dk. Inspirationsdagen er gratis.

19
mar

Prædikeninspiration: Påskens billeder

TILMELDING: Senest 15. marts til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, mail: ehl@km.dk

21
apr

Prædikenværksted: Årets konfirmationstale

Prædiken til konfirmanderne er en krævende genre. Den skal både have dybde og tyngde, men må også godt være lidt sjov. Den skal have en klar teologisk pointe, men samtidig opleves relevant for de unge mennesker. Målet er at komme hjem med flere gode dispositioner til årets tale. TILMELDING til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, mail: ehl@km.dk

15
jun

Stiftskonvent

08
jun

Stiftskonvent